Nobelpriskampen
Insulinet hjälper celler att ta upp glukos (socker) från blodet.

Symptom vid typ 1-diabetes:
Överdriven törst och uttorkning
Ökad urinering
Hunger följt av viktminskning
Oskarp, suddig syn
Svaghet, trötthet eller sömnighet
Kräkningar eller illamående
Plötslig irritation

Symptom vid typ 2-diabetes:
Trötthet
Överdriven törst
Ökad urinering
Oskarp, suddig syn
Humörsvängningar
Infektionsbenägen/högre risk få infektion
Långsam läkningsprocess

Mer om diabetes

Diabetes är en vanlig sjukdom som kan vara mycket farlig om den inte behandlas. Det finns två olika typer av diabetes som förr i tiden kallades för barndiabetes respektive vuxendiabetes. Idag då vi vet att alla åldrar kan få båda typerna så kallas de helt enkelt bara för typ 1 och typ 2 diabetes.

Ungefär 10% av alla diabetessjuka har typ 1-diabetes. Det är en så kallad autoimmun sjukdom där immunsystemet av misstag förstör de celler i kroppen som producerar insulin. Detta leder till att tillverkningen av insulin i kroppen inte blir tillräcklig eller att inget insulin tillverkas alls. Det är mest unga personer under 30 år som drabbas av typ 1-diabetes, allra vanligast är att man är mellan 10-14 år när man insjuknar.

De resterande 90% av alla diabetessjuka har typ 2-diabetes, som oftast drabbar äldre personer. När man får typ 2-diabetes reagerar inte kroppens celler på insulin som de ska. Det kallas för insulinresistens. I detta sammanhang kan de insulinproducerande cellerna inte frisätta tillräckliga mängder av insulin för att kompensera för denna defekt. Det senare beror på att typ 2 diabetes orsakas av en defekt funktion hos de insulinproducerande cellerna.

I början av 1920-talet kunde forskarna Frederick Banting, John Macleod, Georg Best och Bertram Collip isolera hormonet insulin från djur och rena det tillräckligt för att det skulle kunna användas av diabetessjuka människor. Det här var ett stort genombrott för behandlingen av typ 1-diabetes.

Insulin

Insulin är ett hormon. Hormoner är kemiska substanser som produceras i speciella körtlar och styr kroppens celler. Hormonet insulin reglerar sockerhalten (glukos) i blodet.

Insulin tillverkas i bukspottskörteln. För att vara mer specifik: insulin tillverkas av så kallade beta-celler som finns i de Langerhanska öarna i bukspottskörteln. När vi äter stiger sockerhalten i blodet och då släpps insulin ut i blodomloppet. Insulinet fungerar som en nyckel och öppnar cellerna så att de kan ta in sockret i cellen och använda det som energikälla.

Socker är en av de främsta energikällorna för kroppen. Kroppen får socker på flera olika sätt, men huvudsakligen som kolhydrater som bryts ner till socker under matsmältningsprocessen. Exempel på mat som innehåller mycket kolhydrater är pasta, ris, bröd, potatis och alla sorters sötsaker.

Hos en diabetessjuk person har cellerna problem med att ta upp sockret, antingen på grund av brist på insulin eller beroende på insulinresistens. Detta gör att sockret stannar kvar ute i blodet och leder till att blodsockernivån höjs.

Personer med typ 1-diabetes måste få injektioner med insulin varje dag. Den dagliga dosen av insulin måste vara exakt och är uträknad för varje enskild person. En överdos av insulin sänker blodsockerkoncentrationen. Om nivån blir för låg kan de leda till att personen faller i koma och till slut dör. En överdos behandlas genom att ge diabetikern socker i en så ren form som möjligt – till exempel apelsinjuice eller vanligt strösocker. Om patienten faller i koma måste man injicera socker direkt in i blodet.

Om en diabetiker får för lite insulin kan hon eller han falla i koma precis som vid en överdos av insulin. De här två olika typerna av koma är väldigt svåra att särskilja utan att testa hur hög blodsockernivån är. Om blodsockernivån är låg har personen fått för mycket insulin. Om blodsockernivån är för hög har personen fått för lite insulin.

Tillverkning av insulin

Hur tillverkas insulin för medicinering? Länge tog man insulin från bukspottkörtlarna i kor eller grisar. Man renade det så att det utan risk kunde användas av människor. Idag är det vanligaste sättet att använda genmodifierade bakterier eller jäst och låta dem producera perfekta kopior av det mänskliga insulinet.

Mer om diabetes

Typ 1-diabetes

När man har typ 1-diabetes förstör kroppens immunförsvar de egna betacellerna – de celler som producerar insulin. Varför händer det? Forskarna vet inte varför, men det beror antagligen på en mängd saker. Man kan ha ärftliga anlag, men troligen behövs även någon form av miljöpåverkan, t.ex. en virusinfektion eller förgiftning, för att immunförsvaret ska börja attackera betacellerna.

En person som har typ 1-diabetes kan leva ett helt normalt liv förutsatt att han eller hon tar insulininjektioner. Utan insulinbehandling kan sjukdomen snabbt bli livshotande om sockerhalten i blodet är för hög. Kroppen börjar då kämpa för att bli av med sockeröverskottet genom att kissa ut det. Sockret drar vatten ur kroppen och man måste kissa mycket och ofta och man blir väldigt törstig. Fettcellerna i kroppen bryts ned för att kompensera förlusten av socker, för sockret används ju också som energikälla. Det gör att nivån av giftiga syror i blodet höjs. Det uppstår ett tillstånd som kallas ketoacidos.

Symptom vid typ 2-diabetes

Typ 2 diabetes beror på att betacellerna är defekta och inte kan frisätta tillräckligt med insulin för att kompensera för insulinresistens - cellerna reagerar inte på insulin på det sätt som de borde. Normalt binder insulin till receptorer på cellytan vilket i sin tur gör att cellmembranet formar en "dörröppning" åt sockret så det kan komma in i cellen. Hos en typ 2-diabetiker reagerar inte cellerna när insulin-molekylerna fäster på receptorerna. Därför bildas det färre dörröppningar och mycket av sockret kan inte komma in i cellen och blir kvar ute i blodet.

Typ 2-diabetes är ofta svår att upptäcka. I genomsnitt går det sju år från det att man får sjukdomen tills den upptäcks. Det innebär att patienterna ofta redan lider av skador på blodkärl, njurar, ögon eller nerver. I de flesta fall får patienter med typ 2-diabetes instruktioner om att börja med hälsosam kost och mycket motion. Bara en av tre patienter med typ 2-diabetes behöver ta insulininjektioner. Många patienter blir behandlade med mediciner som påverkar blodsockernivån på olika sätt.

Diabetes – ett globalt problem

Diabetes är en vanlig och snabbt ökande sjukdom. Typ 2-diabetes var förr endast ett problem för industriländerna, men håller nu snabbt på att bli en global epidemi. År 2025 räknar man med att 400 miljoner människor i världen har diabetes. Idag har ca 300 000 svenskar diabetes.

Anmäl dig om årlig information om Nobelpriskampen!

Fler kunskapsspel