Nobelpriskampen

Diabetes och insulin

Kunskapsspelet "Diabeteshunden" berör Nobelpristagarna Frederick Bantings och John Macleods upptäckt av insulin. De båda kanadensiska forskarna upptäckte på 1920-talet att man kan behandla (inte bota) diabetessjuka med insulin. Diabetes är en dödlig sjukdom om den inte behandlas.

Varje år, på Nobelpristagaren Frederick Bantings födelsedag den 14 november, är det Världsdiabetesdagen. Sedan år 2007 är Världsdiabetesdagen även en "FN-dag" (FN står för Förenta Nationerna) och FN är med i arbetet att bekämpa sjukdomen. Det är första gången som en icke smittsam sjukdom anses vara ett lika allvarligt hot mot hälsan i världen som infektionssjukdomarna malaria, tuberkulos och HIV/AIDS.

Spela DiabeteshundenSpela kunskapsspelet Diabeteshunden! Ju bättre du är på att hålla din hunds blodsocker på en normal nivå, desto bättre går det för dig i spelet och du kan köpa fina tillbehör till din hund!
Anmäl dig om årlig information om Nobelpriskampen!

Fler kunskapsspel