Nobelpriskampen
Get Adobe Flash player

Spelinstruktioner
för Bananflugan - "Dating & Mating"

Uppdraget i kunskapsspelet går ut på att du ska skaffa så många frukter som möjligt till ett bananflugepar. Ju fler frukter de får, desto fler barn kan de skaffa eftersom de lägger sina ägg i frukt som larverna sedan äter av. En hona kan lägga upp till 500 ägg på 10 dagar om det finns tillräckligt med mat för larverna. Maximal poäng får du om du lyckas skaffa alla 10 frukterna. Då kan flugparet skaffa sig det största antal möjliga bananflugebarn - 500 stycken!

Så här tar du dig igenom spelet fram till slutet där du ska skicka in ditt tävlingsbidrag:

spelinstruktion

1. Läs den korta introduktionen genom att klicka på de vita framåt-pilarna. (Vill du hoppa över detta kan du klicka på "Hoppa över intro" uppe i högra hörnet.


2. När introduktionen är slut ska du föda upp bananflugor och du kan välja mellan att föda upp bananflugor med olika ögonfärg, olika kroppsfärg eller olika form på vingarna genom att klicka på ett av hyllplanen i hyllan.

spelinstruktion

3. Nu ska du välja två föräldrar! Du ser två flaskor med flugor av olika utseende. Om du drar med musen över de små flugorna i flaskorna kan du se vilket kön flugan har, hur den ser ut och vilka anlag den har. Om du klickar med musen väljs just den flugan ut att bli en av föräldrarna.

spelinstruktion
Du behöver välja två flugor - en hane och en hona. (Det står vilket kön flugan har, annars kan man se det på kroppen - honan är lite större och har en spetsigare kropp.) OBS! Välj honan från den ena flaskan och hanen från den andra!

spelinstruktion

4. Nu dyker det upp tre frågor. För varje fråga ska du markera ett svarsalternativ och sedan klicka på "skicka in"-knappen. Sedan måste du klicka på "Stäng" i den ruta som talar om ifall du hade rätt eller fel. Svarar du rätt får du poäng i form av frukter längst upp i spelfönstret. Svaren på de två första frågorna hittar du i texten om du klickar på "Läs lite om bananflugan" längst ner. I den tredje frågan ska du lista ut vilka karaktärsdrag avkommorna i flaskan kan ha. Här kan du få hjälp genom att dra med musen över föräldrarna som är placerade på ett moln. Då ser du vilka anlag de har och kan lista ut vilka anlag som barnen kan ha ärvt. Om du inte vet hur det fungerar med dominanta (starka) och recessiva (svaga) anlag kan du läsa mer längst ner under "Övrigt" i det här dokumentet.

5. Nu ser du en flaska som är märkt "Första generationen". Ur den ska du välja två nya föräldrar genom att klicka på dem - kom ihåg att välja en hane och en hona!

6. Nu dyker det upp tre nya frågor. (Se punkt 4. för att se hur du ska göra.)

7. Nu får du reda på hur många frukter du lyckats vinna. Om du klickar på den vita framåt-pilen får du reda på hur många bananflugebarn det antalet frukter genererade. Maxpoäng är 500 flugbarn.

spelinstruktion

Poängsystemet:
Fråga 1: 1 frukt (som ger 50 barn/poäng)
Fråga 2: 1 frukt (som ger 50 barn/poäng)
Fråga 3: 3 frukter (som ger 150 barn/poäng)
Fråga 4: 1 frukt (som ger 50 barn/poäng)
Fråga 5: 1 frukt (som ger 50 barn/poäng)
Fråga 6: 3 frukter (som ger 150 barn/poäng)
-----------------------------
TOTALT antal möjliga poäng: 10 frukter, där varje frukt ger 50 barn och maxpoängen blir då, om man svarar rätt på alla frågor, 500 barn.


8. Nu ska du skicka in ditt tävlingsbidrag till Nobelpriskampen 2008! Klicka på den vita framåt-pilen för att komma till sidan för registrering.

spelinstruktion

9. Om du vill delta i tävlingen fyller du i de fyra fälten med namn, mejladress, skolår och skolans namn och klickar sedan på den vita "framåt"-pilen. Om du inte vill delta i tävlingen, utan kanske bara se efter vad tävlingen går ut på, kan du istället trycka på "Jag vill bara ta en titt utan att registrera mig"-knappen.

spelinstruktion

10. Följ instruktionerna - sätt på ljudet på datorn, klicka på de vita "framåt"-pilarna när du läst färdigt och fått reda på hur det kan gå till när en bananflugehane försöker ragga upp en hona. Fyll i ditt textförslag i de två pratbubblorna och klicka sedan på den vita "framåt"-pilen.

SLUT!

Vilka vinner?

Juryn som utser vinnarna tittar enbart på det inskickade tävlingsbidraget i form av text i två pratbubblor. Juryn tar hänsyn till humor, fantasi, kreativitet och kunskap om ämnet "genetiska arvet" när de väljer ut vilka som ska vinna.

Övrigt:

För att kunna svara på fråga 3 och 6 behöver du veta hur dominanta och recessiva anlag fungerar. Dominanta anlag (starka anlag) vinner alltid över recessiva anlag (svaga anlag). Det finns oftast två av varje anlag/gen i varje kromosompar.

Ett exempel:
Bananflugan har två anlag för hur formen på vingarna ska se ut. Ett anlag på varje kromosom i samma kromosompar nr 2. Om det ena anlaget är ett dominant anlag för raka vingar, V, och det andra anlaget är ett recessivt anlag för böjda vingar, v, kommer flugan att få raka vingar. För att få böjda vingar krävs det att båda anlagen är recessiva, v.

Ett undantag är anlagen för ögonfärg hos bananflugehanen. De sitter på könskromosmerna, X- och Y-kromosomerna. Hanens Y-kromosom är mycket mindre än X-kromosomen och saknar helt plats för något anlag för ögonfärg. Därför bestäms hanens ögonfärg av ett enda anlag, oavsett om det är dominant eller recessivt, det som sitter på X-kromosmen.

Du kan läsa mer om bananflugans gener här »

 

Vi har i spelet Bananflugan - "Dating & Mating" benämnt dominanta anlag med stor bokstav och recessiva anlag med liten bokstav.

Ögonfärg:
Ö för det dominanta anlaget för röd ögonfärg hos bananflugan
ö för det recessiva anlaget för vit ögonfärg hos bananflugan

Kroppsfärg:
K för det dominanta anlaget för brun kroppsfärg hos bananflugan
k för det recessiva anlaget för svart kroppsfärg hos bananflugan

Vingar:
V för det dominanta anlaget för raka vingar hos bananflugan
v för det recessiva anlaget för böjda vingar hos bananflugan