Nobelpriskampen

Disclaimer

Vi har i spelet Bananflugan - "Dating & Mating" angivit anlag på det sätt som är brukligt i läroböcker för högstadieelever, dvs med stor bokstav för dominanta anlag och liten bokstav för recessiva anlag. Anlagen har vi benämnt enligt följande:

Ögonfärg:
Ö för det dominanta anlaget för röd ögonfärg hos bananflugan
ö för det recessiva anlaget för vit ögonfärg hos bananflugan

Kroppsfärg:
K för det dominanta anlaget för brun kroppsfärg hos bananflugan
k för det recessiva anlaget för svart kroppsfärg hos bananflugan

Vingar:
V för det dominanta anlaget för raka vingar hos bananflugan
v för det recessiva anlaget för böjda vingar hos bananflugan

Brukligt är annars att ange anlagen så här;

Ögonfärg:
(w står för "white" som betyder vit)
w+ för det dominanta anlaget för röd ögonfärg hos bananflugan
w- för det recessiva anlaget för vit ögonfärg hos bananflugan

Kroppsfärg:
(eb står för "ebony" som betyder svart)
eb+ för det dominanta anlaget för brun kroppsfärg hos bananflugan
eb- för det recessiva anlaget för svart kroppsfärg hos bananflugan

Vingar:
(cu står för "curly" som betyder böjda)
cu+ för det dominanta anlaget för raka vingar hos bananflugan
cu- för det recessiva anlaget för böjda vingar hos bananflugan