Nobelpriskampen
Demokrati eller Diktatur

Tävlingen Nobelpriskampen 2007

Grattis

Tävlingen gick ut på att man skulle rösta på den person man tyckte skulle vara ledaren på ön - om man varit med på ön i Goldings Flugornas herre. Dessutom skulle man skicka in ett exempel från boken på något som är kännetecknande för en demokrati eller en diktatur. Läs det vinnande bidraget här nedanför!

Vinnarna

1:a pris: en bärbar dator (värde c:a 10 000 kronor)
Stort grattis till Daniel Goncalves

2:a-10:e pris: en MP3-spelare
Tomas Nilsson
Albin Lindmark
Sofie Karlsson
Andreas Larsson
Martin Johansson
Peter Johansson
Malin Ribers
Karin Lagrelius
Ivan König

Vinnaren Nobelpriskampen
Vinnaren av 1:a pris i Nobelpriskampen, Daniel Goncalves, på prisutdelningen i Stockholms stadshus den 23 januari 2008.

 

Vinnaren Nobelpriskampen
Daniel Goncalves tar emot priset av generaldirektören på Myndigheten för skolutveckling, Pia Enochsson.

 

Det vinnande bidraget

"Han tänker klå Wilfred." "Varför då?" Robert skakade osäkert på huvudet. "Det vet jag inte. Han sa ingenting om det. Han blev arg och hade oss att binda Wilfred. Han har" - han fnittrade upphetsat - "han har legat bunden i flera timmar och bara väntat - " "Men sa inte hövdingen varför?" "Inte som jag hörde." Jag anser att det här är när Jacks ledarskap börjar övergå från att ha varit i princip demokratiskt - de som ville, följde honom - till att bli diktatoriskt. Det är detta som de flesta av oss anser vara ett tecken på en diktatur. Att du kan bli fängslad/misshandlad för vad som helst, att det helt enkelt inte finns någon rättvisa. Vi får inte veta vad Wilfred hade gjort, utan kan bara spekulera. Kanske ville han inte vara med jägarna mer utan ville tillbaka till Ralph, kanske var han kritisk mot hövdingen, eller så gillade Jack honom helt enkelt inte. Vad vet vi? Själv tror jag att Jack gjorde det för att skaffa sig respekt från de andra pojkarna, så att de inte skulle våga trotsa honnom.

Det skulle också kunna vara anledningen tilll att pojkarna inte får något skäl till bestraffningen. Oavsett vilket så är det ett "brott" mot demokratin att bestraffa någon utan anledning, och därför anser jag att detta är typiskt diktatoriskt. Låt oss låtsas att Wilfred verkligen hade gjort något allvarligt i Ralphs läger istället, hur hade det gått då? Antagligen så hade Ralph sammankallat ett möte, där alla hade blivit informerade om VAD han hade gjort, och kanske hade man haft någon form av omröstning om straffet. Ser ni skillnaden? Jag tycker att den största skilllnaden ligger i att hos Ralph så får folk veta VAD han hade gjort, vilket innebär att man har ett fungerande rättsystem, ingen är rädd för att bli orätt straffad . Hos Jack får vi däremot inte veta VAD han har gjort, vilket gör alla pojkarna rädda för att det kan vara vem som helst av dem som drabbas nästa gång. Så även om det ligger något verkligt alvarligt bakom så är sättet som Jack bestraffar Wilfred på odemokratiskt. Situationer liknande den här utspelar sig säkert dagligen i diktaturer världen över, när folk fängslas utan anledning.

Mer om vinsten

Tävlingen är individuell men förstaprisvinnaren av datorn fick ta med sig hela klassen till prisutdelningen i Stadshuset i Stockholm. Vinnaren får resa och hotell för en natt betald medan klassen endast får resan betald. Läraren/klassen ska sedan också dokumentera på vilket sätt klassen har arbetat med materialet i skolan.

Klassen fick en guidad visning av Nobelmuseet och Stadshuset i Stockholm.

Eventuell vinstskatt betalas av vinnaren.

Tävlingsarrangören reserverar sig för rätten att kunna diskvalificera deltagare i tävlingen och/eller återta priset om det visar sig att deltagaren inte har deltagit i tävlingen på de angivna villkoren eller fyllt i tävlingsformuläret på ett riktigt sätt.

Nobelpriskampen pågick mellan 29 oktober och 31 december 2007. game link

Nobelpriskampen 2007 rörde frågeställningar kring boken Flugornas herre som är skriven av Nobelpristagaren William Golding.

Tävlingen arrangerades av Nobel Web AB i samarbete med Myndigheten för skolutveckling.

Vilka kunde delta i Nobelpriskampen 2007?

Elever i 8:an, 9:an eller 1:an på gymnasiet kunde delta i tävlingen genom att registrera sig med namn, adress, skola och mejladress. Webbplatsen kommer att finnas tillgänglig för fortsatt användning, men efter den 31 december är själva tävlingsmomentet borttaget.

Dina uppgifter

Uppgifter lämnade av tävlingsdeltagaren kommer inte att säljas vidare eller överlåtas till någon annan. Uppgifterna kommer inte att användas på något annat sätt än vad som anges i dessa tävlingsregler. Däremot förbehåller sig arrangörerna rätten att publicera vinnarnas namn och postort.

Följande uppgifter samlas in vid tävlingstillfället:
Ditt för- och efternamn
E-post
Adress
Ditt Skolår
Din skolas namn
Hur du hörde talas om tävlingen

De kontaktuppgifter du lämnar kommer att behandlas av Nobel Web AB och Myndigheten för Skolutveckling. Dina kontaktuppgifter behövs för att Nobel Web AB skall kunna utse och meddela vinnarna av tävlingen. Genom att delta i tävlingen och uppge dina kontaktuppgifter samtycker du till denna behandling.

Du har rätt att när som helst meddela oss att du inte längre vill att dina kontaktuppgifter skall behandlas. Vi kommer då att radera dina uppgifter. Du har vidare rätt att begära rättelse om dina kontaktuppgifter är felaktiga. Du når oss på följande e-postadress Nobelpriskampen@nobelprize.org eller skriv ett brev till Nobel Web AB, Box 5232, 10245 Stockholm.