Nobelpriskampen
Demokrati eller Diktatur

Ordlista

till boken Flugornas herre av William Golding

 

Klicka här för att visa ordlistan i bokstavsordning istället för i sidordning!

sid 5

revan - en reva är ett upprivet hål i något
vision - idé eller bild av hur något kan bli i framtiden
undervegetationen - det som växer på marken under träden och buskarna i en skog

sid 6

megafonen - en trattformad apparat som förstärker ljudet om man ropar genom den
rev - långt grund som ligger så nära vattenytan att vågorna bryts mot det

sid 7

lagun - grund sjö eller vik som skyddas från resten av havet av en smal bit land

sid 8

anstrykning - aning, nyans, skiftning
plymer - en plym är en stor fjäder som man har som prydnad i t.ex. en hatt

sid 9
bränning - våg som går sönder mot stranden eller mot ett grund så att vattnet skvätter åt olika håll
flängde - att flänga är att springa eller åka omkring för att man har bråttom
tafatta - om man är tafatt är man lite klumpig, fumlig eller bortkommen för att man är blyg eller ovan och inte så duktig


sid 11

fyra fot - en fot är en måttenhet för längd (ungefär 30 cm). Fyra fot är ca 1 meter och 20 cm

sid 12
virrvarr - oordning, oreda, röra
snodde hit och dit - snurrade hit och dit
hänförelsens bassträngar ljuda - hänförelse är mycket stark förtjusning
beledsagat - att beledsaga är att följa
styv - att vara styv på något är att vara duktig på något

sid 13
kommendörkapten - högre officer vid flottan
permission - kort ledighet, t.ex. från militären eller fängelset

sid 14
molande - mola är när något småvärker hela tiden

sid 15
notis - att ta notis om någon är att lägga märke till någon

sid 16
vederbörlig - passande, rimlig
palmtelning - telning är ett skott som har börjat växa ut från ett träd
torva - jordbit där det växer gräs

sid 17
tingesten - en tingest är en sak, ett föremål

sid 18
mellangärdet - muskeln mellan bröst- och bukhåla, diafragman

sid 19
tonen sjönk ner en oktav - oktav är ett omfång på åtta toner i en skala

sid 20
stumma - stumt är när något är hårt och utan svikt
motton
- ett motto är ett valspråk, några ord som man har valt för att de säger hur man vill leva eller vad man kämpar för

sid 21
vertikala solstrålar - vertikal, när något går vertikalt går det uppifrån och ner, lodrätt
hår som blånor - betyder ungefär "hår som halm". Blånor är korta fibrer som blir över vid vin- och hampberedning.
företeelsen - en företeelse är något som finns och som man kan se eller märka, t.ex. en händelse eller en situation

sid 22
solblind - bländad av solen

sid 23
fogade sig i - att foga sig är att anpassa sig och göra som någon annan säger och inte som man själv vill
Gibraltar - liten halvö som sticker ut i havet från Spanien, ett brittiskt territorium på sex kvadratkilometer som ligger på den södra delen av Pyreneiska halvön i infarten till Medelhavet.
Addis - Addis Abeba är huvudstaden i Etiopien
ottesången - en tidig morgongudstjänst (otta är tidigt på morgonen)
kantorn - en kantor är en musiker som arbetar i kyrkan med att leda körer och spela orgel
auktoriteten - att vara auktoritär innebär att man bestämmer själv utan att bry sig om vad andra tycker
interna
- intern, som finns eller som händer inuti något, t.ex. en grupp eller ett land
försagd - blyg och osäker

sid 24
korgosse - pojke som hjälper en katolsk präst vid gudstjänsten

sid 25
försångare - sjunger före kören, leder sången
ciss - tonen C höjd med ett halvt tonsteg
acklamation - att besluta något med acklamation är att besluta något och de flesta håller med

sid 26
utpräglade - utpräglad betyder mycket tydlig eller typisk
ledarnaturen - en person som har en naturlig begåvning för att leda
trumpen - sur och ovänlig, tjurig
åtrade - gammeldags uttryck för ångrade

sid 27
äska - gammeldags ord som betyder begära eller be om något

sid 28
slidkniv - kniv som har ett fodral
sorlet - ett sorl är svagt ljud, t.ex från vattnet som rinner från en bäck eller från röster

sid 29
skälvde - att skälva är att darra mycket, skaka
den borne ledarens - är man boren är man född till något (dvs. väldigt bra på något)
saklighet - saklig är någon som grundar sig på fakta och inte påverkas av känslor eller åsikter
förtrytelsens rosor bleknade - förtrytelse betyder ilska över något som man tycker är fel eller orättvist
uppsluppet - är man uppsluppen är man glad och livlig

sid 31
jämka - flytta lite på något så att det hamnar i ett bättre läge
härvor - en härva är något som är rörigt, trassel. Det kan vara ett svårt och rörigt problem.
låg knappast i öppen dag - var inte självklart

sid 32
intensitet - styrka, kraft
saligt - är man salig är man mycket lycklig
vältrande - att vältra sig är att vräka sig, sträcka ut sig på ett bekvämt och slarvigt sätt

sid 33
baldakin - prydnasdetalj som ska se ut som ett tak

sid 34
fort - byggnad med starka murar och många vapen där man kan försvara sig mot någon som anfaller
bastion - del som sticker ut från vallen på en fästning

sid 37
vanvettig - galen, vansinnig
gruvlighet - gruvlig betyder förskräcklig, hemsk, svår, så gruvlighet betyder förskräcklighet, hemskhet

sid 38
pardon - förlåtelse och nåd, förskoning, t.ex. när man låter bli att straffa någon för att man har medlidande med henne/honom

sid 39
evakueringen - att evakuera är att få bort människor från en byggnad eller ett område

sid 40
solsargade - sarga är att skada, såra. Solsargad är att vara skadad av solen.

sid 42
Skattkammarön - roman från 1833 av den skotske författaren Robert Louis Stevenson. Boken blev en av världens mest lästa ungdomsromaner och har filmats flera gånger.
Svalor och amasoner - titel på en bok
Korallön - bok skriven 1857 av Robert Michael Ballantynes. (Goldings bok Flugornas herre kan ses som ett svar på den barnsliga optimismen i denna bok.)

sid 45
förfäkta - kämpa och tala för t.ex. en idé eller en åsikt

sid 46
tillförsikt - känsla av att det kommer att ordna sig, hoppfullhet
trygghetens sfär - område

sid 47
kavade på - kava är att röra sig på ett klumpigt och tafatt sätt
vördnadsfullt - vördnadsfull betyder respektfull, när man känner och visar vördnad
vildseförda - att vilseföra är att luras, t.ex. lura någon att ta fel väg
förtonade - om ett ljud förtonar betyder det att ljudet blir allt svagare för att så småningom tystna helt
martyrminen - en martyr är en person som får lida fast hon/han är oskyldig. Man kan också spela martyr.
oländiga - oländig är svår att ta sig fram i

sid 49
sällsamma - sällsam betyder underlig, märklig
menigheten - en menighet är en samling människor

sid 50
inkompetensförklaringen - inkompetens är att man inte är tillräckligt duktig för att klara av något
linserna - en lins är en genomskinlig sak som bryter ljuset (ändrar ljusstrålarnas riktning), i t.ex. en kamera, eller ett öga eller glaset i glasögonen

sid 51
fnösktorr - fnöske är ett lätt och luftigt material som brinner bra
lidelsefullt - är man lidelsefull är man full med starka känslor, passionerad
gav sig hän - att ge sig hän är att engagera sig mycket
Att hålla eldens fana flygande - att hålla elden vid liv

sid 53
ädelmodiga - ädelmodig är man om man tänker på andra och gör det som är rätt
altarna - en alt är en person som sjunger altstämman i t.ex. en kör, i sång är det en djup kvinnoröst
sopranerna - en sopran är en person som sjunger sopranstämman i en kör, i sång är det en hög kvinnoröst

sid 54
världens tröskel - horisonten
dygdiga motbeskyllningens pip - dygdig betyder sedlig, moralisk (som följer stränga regler för hur man ska uppföra sig t.ex. när det gäller sex)

sid 55
förtära - förstöra eller göra slut på något, äta

sid 57
harang - ström av ord som inte betyder så mycket, ramsa
harmset - argt, ilsket

sid 58
obeaktad - bortglömd, förbisedd, som man inte har märkt eller tänkt på

sid 60
tum - måttenhet för längd, ungefär 2,5 cm

sid 61
missräkningen - besvikelsen
outrannsakliga virrvarr - outgrundliga, gåtfulla

sid 62
kastanjetter - rytminstrument som består av två träbitar som man slår mot varandra inne i handen
eggande - att egga är att få någon ivrig, att hetsa, sporra
jägarstrapats - en strapats är något farligt eller ansträngande

sid 64
bemäktigat sig - uppfyllt
antagonismen - antagonism betyder fiendskap, motsättning, ovänskap

sid 65
hulling - en sorts hake på t.ex. en krok som gör att kroken inte åker ut när den har fastnat

sid 66
skändliga - något som är skändligt är något som är upprörande och som man borde skämmas för
stavelsen - en stavelse är en del av ett ord som innehåller en vokal och en eller flera konsonanter (här tänker pojkarna på ordet orm)
prilliga - lite tokig, t.ex. för att man är nervös
hispan - slanguttryck för mentalsjukhus, "psykavdelning"
klentrogen - skeptisk, tvivlande
uppbragt - upprörd

sid 69
två kontinenter av upplevelser - "De gick vidare, två kontinenter av upplevelser och känslor, ur stånd att kommunicera med varandra." kan tolkas som att Ralph och Jack har så helt olika personligheter att de inte kan nå varandra - som om de befann sig långt ifrån varandra på två olika kontinenter

sid 71
hängde som riggen på strandade skepp - rigg är all utrustning som används för att få upp och styra seglen på en båt, dvs masten, bommen, linorna
myllan - mylla är näringsrik jord som finns närmast markytan, matjord
aromatiska buskar - aromatisk betyder något som luktar gott, väldoftande
prålade - var grann och lysande

sid 72
förstulna - som man försöker dölja eller göra i smyg
Mörkret göts över djungeln - betyder här hälldes, sänktes

sid 73
pärlemor - det innersta, glänsande och svagt regnbågsskimrande skiktet i musselskal
opal - en mineral och ädelsten, ofta vit och skimrande
gåve - gammeldags ord för gav, skänkte
rent himmelsskriande omöjligt - himmelsskriande betyder mycket upprörande
hägringar - en hägring är något som man ser (på grund av ett ljusfenomen) fast det inte finns

sid 74
vredgat - argt, förargat
annalkande - något som är annalkande är något som närmar sig
särpräglat - ovanligt och speciellt, egenartat
kronisk - som man har under lång tid. En sjukdom kan vara kronisk.
outsägliga fasor - obeskrivliga, oerhörda

sid 75
banala - banal betyder vanlig och ointressant, alldaglig
hörsammade - att hörsamma är att lyda, följa
föreningslänk - "... av Ralph som var stor nog att vara en föreningslänk med de vuxnas auktoritativa värld, och ..." kan betyda ungefär att Ralph stod för de vuxnas värderingar, han upplevdes som en representant från de vuxnas värld.
förströelse - något trevligt som man gör för att koppla av och slippa tänka på annat ett tag
kollektiva liv - kollektiv betyder gemensam eller något som har att göra med många människor
sammelsurium - virrvarr, röra
glada i hågen - glada till sinnet (hågen betyder lust eller ett sätt att tänka och känna)

sid 76
sämja - vänskap, samförstånd
missdådarens - en missdådare är en brottsling, förbrytare
skisserades - att skissera är att göra en skiss, beskriva något kortfattat
spankulerade - att spankulera är att gå omkring lugnt och ha det trevligt

sid 77
utlöpare - utskjutande del av något
myriader - en myriad är en mycket stor mängd av något
renhållningshjonen - gammeldags ord för en tjänare, ett tjänstehjon, eller en person som inte har tillräckligt med pengar för att klara sig själv utan får hjälp av samhället, ett fattighjon
trugade - att truga är att vara envis och försöka övertala någon att göra något, t.ex. äta
otvetydligt - mycket tydligt, som man inte kan missförstå

sid 78
tabu - något som man inte får ta på eller tala om, därför att religionen eller moralen förbjuder det och det kan göra folk upprörda eller generade
betingad - som styrs av eller beror på något
civilisation - ordnat samhälle med lagar som fungerar, många välutbildade människor m.m., kultur

sid 79
moltysta - helt tysta
setter - brittisk hundras

sid 81
förlägenhet - blyghet, osäkerhet
lommade - att lomma är att gå långsamt och se besviken ut
betvang - att betvinga är att kämpa mot och vinna över något/någon. Man kan betvinga sin rädsla t.ex.

sid 82
solvisare - ett slags solur som mäter tiden utifrån hur solens skugga faller
snusförnuftiga - snusförnuftig är någon som säger självklara saker som om de vore kloka och djupa tankar och därför verkar tråkig eller fånig

sid 83
lisa - lindring, tröst

sid 86
mödosamma - jobbiga, besvärliga
marterad av obeslutsamhet - en martyr är någon som får lida eller dö på grund av sin tro, här menas att personen lider, plågas av att han inte kan bestämma sig

sid 87
procession - rad av människor eller fordon som går eller åker efter varandra (t.ex. vid en begravning eller en parad)
mässade - att mässa kan vara att prata länge på ett entonigt och allvarligt sätt eller att sjunga på ett speciellt sätt under en gudstjänst

sid 88
extatiskt leende - extatisk betyder mycket glad eller förtjust, så att man nästan inte kan kontrollera sig själv

sid 89
vederkvickande - något som ger nya krafter och piggar upp

sid 91
det gäckande förnuftets värld - gäcka betyder lura, svika (här menas ungefär "det som på något sätt lurar förnuftet")
jämte - tillsammans med
skengalen - någon som verkar vara galen men som inte är det

sid 92
parodin - en parodi är något (t.ex. en bok eller en teaterpjäs) som beskriver eller härmar någon/något på ett överdrivet sätt så att det blir löjligt
nedrigt – nedrig betyder elak och omoralisk, okramratlig, taskig
allan rättfärdighet - "Jack hade uppfyllt allan rättfärdighet ..." betyder ungefär att Jack hade gjort allt han borde eller kunde för att ursäkta sig. Rättfärdig betyder att vara god och moralisk.
frimodiga - är man frimodig är man öppen och orädd
verbal - språklig, något som har med språket att göra, är man verbal är man bra på att uttrycka sig med hjälp av språket

sid 93
odefinierbart - något som inte går att bestämma eller beskriva precis vad det är eller består av

sid 94
missämjan - att inte vara överens
underlåtenhet - att låta bli att göra något som man borde göra
hyvade iväg sitt fläskstycke till Nasse - att hyva är att slänga iväg, kasta

sid 97
kommit till insikt - att komma på hur något egentligen är
entusiastiska - är man entusiastisk är man mycket positiv och intresserad
schabblas - att schabbla är att slarva
förspillas - förspilla är att slösa bort något genom att använda det på ett dumt sätt

sid 98
Det riste till inom honom - det ryckte till i honom
bister - sträng, hård

sid 99
solkatter - punkter av ljus som är reflexer av solljuset och som man t.ex. kan göra med hjälp av en spegel
reflekterande sinnesstämning - eftertänksam

sid 100
avancera steg för steg - att avancera betyder att man rör sig framåt, utvecklas

sid 101
att finna det rätta, betvingande ordet - betvinga betyder kämpa mot och vinna över. Här menas ungefär att hitta ett ord som skulle få dem att lyssna.
ha gjort sin ineffektiva protest - en ineffektiv protest ger inget resultat

sid 105
Jack satte sig knorrande - att knorra är att muttra lite för att visa att man inte är nöjd
resonera igenom skräcken - här menas ungefär att analysera/prata om det otäcka, läskiga som de varit med om
ceremoniöst - något som man gör på ett speciellt, högtidligt sätt

sid 107
beskedligt - är man beskedlig är man snäll och protesterar eller kräver inte så mycket

sid 111
avgöra huruvida alla var redovisade - att veta om alla pojkarna var identifierade och listade
käxat - att käxa är att småtjata

sid 112
Ett källsprång hade öppnats - han släppte ut alla sina känslor
i ansats efter ansats - gång på gång
universell sorg - något som är universellt är något som alltid finns eller gäller för allt och alla
sympatiskrika - skrika av medkänsla

sid 113
indigo - ett blått färgämne

sid 114
disputerande, gestikulerande skuggor - disputera betyder här diskutera

sid 115
så skakad att han glömde etiketten - etikett betyder regler för hur man umgås med andra
ingivelse - plötslig tanke eller impuls

sid 117
den obegripliga och lagbundna världen - lagbunden betyder regelbunden och förutsägbar

sid 119
teorem - lärosats

sid 120
falsett - röst med ovanligt höga och gälla toner

sid 122
besvärjelser - en besvärjelse är en trollformel

sid 123
morska ord - morsk betyder självsäker och framåt, kavat
lemmar - en lem är en arm eller ett ben

sid 128
uppe i zenit - zenit är en punkt på himlen som är rakt ovanför något/någon

sid 129
ludet - hårigt

sid 130
palissad - ett slags staket av spetsiga pålar

sid 133
kupol - skålformat tak

sid 134
heroisk - är man heroisk är man modig och klarar svåra saker, hjältemodig
personligheters tryck - här menas ungefär att det är jobbigt att prata inför en stor grupp

sid 136
den smala landtungan - en landtunga är en smal halvö
polyper - en polyp kan vara två olika saker. Hos människor är det en sorts utväxt på slemhinnorna, men i boken menas en "livsform" i havet, ett djur. Koralldjur är polyper och maneter börjar sina liv som fastsittande rörformiga polyper.

sid 137
guano - ett slags gödselmedel

sid 140
näset - ett näs är en smal bit land (med vatten på båda sidor) som går mellan två större landområden

sid 144
kaskader - en kaskad är mycket vatten som plötsligt sprutar ut
barriären - en barriär är ett långt hinder eller skydd, t.ex. ett starkt räcke eller hinder, något som är svårt att ta sig förbi

sid 145
i kärv ton - med sträng, hård röst

sid 149
Du borde suga ur det. Som Berengaria. - Berengaria blev genom giftermål dansk drottning 1214. Enligt folkvisorna ska hon ha varit vacker men grym. (Vad som menas med hela uttrycket har vi inte lyckats hitta någonstans.)

sid 151
skogens mörka yppighet - en växt som är frisk och har växt mycket är yppig

sid 153
slokörat - slokörad är någon som skäms och är ledsen, snopen
tänka offentligt - tänka högt

sid 156
Och så det mest stingande av allt - stinga betyder sticka
nonchalanta - nonchalant är någon som är slarvig och likgiltig och struntar i viktiga saker

sid 158
sarkastiskt - hånfullt och ironiskt

sid 167
förebrå - säga att man tycker att någon har gjort fel

sid 169
samförstånd - har man gjort något i samförstånd är man överens och förstår varandra
erfor - att erfara är att uppleva, känna något
okränkbarhet - okränkbart är något som är mycket viktigt och som man måste följa eller respektera

sid 173
alltjämt - ännu, fortfarande

sid 175
lättjefullt - är man lättjefull är man lat

sid 178
villebrådet - ett jagat djur

sid 179
bäva - att bäva för något är att vara mycket rädd eller orolig för något
cynism - när man har ett cyniskt sätt att tänka och se på något, när man inte tror människor om gott och struntar i att människor lider

sid 180
Flugornas herre - en annan benämning på Satan. Den "onda makten" kallas också "Beelsebub, de onda andarnas furste".

sid 183
demoniska - demonisk betyder otäck och mystisk, djävulsk
målföret - förmågan att tala

sid 184
Uppe i molnens canyons dundrade åskan - canyon är ett engelskt ord för en djup dal med en flod längst ner, kanjon kan man säga på svenska

sid 185
symbolen - en symbol är en figur eller bild som betyder något, något som fungerar som en bild för något annat
ritual - ceremoni eller bestämd ordning för något, t.ex. en gudstjänst eller en ceremoni
Dom gjorde en räd för att få eld - en räd är ett snabbt och överraskande anfall

sid 191
den korpulenta figuren - är man korpulent är man tjock, fet
mekaniken - konstruktionen
utsprången på klipporna - ett utsprång är en del som sticker ut från något
ragla - vingla, gå med ostadiga steg, t.ex. för att man är berusad eller yr

sid 192
prudentligt - är man prudentlig är man mycket noggrann och ordentlig på ett överdrivet och gammaldags sätt
fromt - är man from är man snäll och stillsam

sid 194
avgudabild - en avgud är en falsk gud eller någon eller något som många beundrar väldigt mycket, t.ex. en idol
samfällt nöje - samfälld betyder gemensam, något som flera personer gör eller har tillsammans

sid 195
genljöd - genljuda betyder vara fylld med starka ljud

sid 198
förryckta - vansinniga, tokiga,

sid 208
ställde denna nyhet tingen i blixtlik belysning - allting blev helt uppenbart

sid 209
En teologisk fundering - teologi är vetskapen om kristendomen, en teologisk fundering är en fundering runt detta

sid 211
otympliga - otymplig är stor och opraktisk, klumpig
trugande rörelser - att truga är att vara envis och försöka övertala någon att göra något, t.ex. att äta

sid 214
tjuskraft - kraft att göra någon förtjust och intresserad
barbariet - en barbar är en vilde, en ociviliserad person som inte har någon känsla för kultur eller hur man ska bete sig i ett ordnat samhälle. Med barbariet menas något som är ociviliserat.

sid 216
huvudsvål - skalp, täcker skallens ovansida och består av fyra skikt: hud, bindväv, senplatta och benhinna

sid 217
kom tillbaka som en pistong - en pistong är samma sak som kolv, en rörlig maskindel som rör sig fram och tillbaka

sid 218
i brådrasket - snart, inom en snar framtid

sid 219
fosforescerande - färg som lyser även efter bestrålning av ljus och ofta är självlysande i mörker. Fosfor är ett grundämne.

sid 223
skepnaderna - en skepnad är formen av en kropp som inte syns ordentligt
Den gamla församlingens figur - en församling är en grupp människor som har samlats någonstans för att göra något tillsammans
nåd - godhet, barmhärtighet

sid 226
blidkande - att blidka någon är att få någon att vara mindre arg eller sträng
i formering - uppställning, gruppering, formation (som t.ex. en grupp soldater eller grupp fartyg står i eller rör sig i)
fejat - att feja är att städa, putsa

sid 227
rekognoscerade - att rekognoscera är att undersöka ett område, utforska

sid 229
hävstången - en stång eller liknande som man använder till att flytta något tungt

sid 235
yvig - något som växer tätt och mycket, t.ex. hår eller buskar
lunsig - tjock och klumpig
göra en chock - här: att plötsligt göra något
talismanen - en talisman är ett magiskt föremål som ger tur och skyddar mot olyckor, i boken benämns snäckan som talisman
besvärjelseramsa - en besvärjelse är en trollformel
lössläppt - glad och fri och utan hämningar, uppsluppen
extas - glädje och förtjusning som är så stark att man inte kan styra den, glädjerus

sid 237
Det stod en bödelsstank omkring honom - en bödel arbetar med att ta livet av dödsdömda

sid 238
förfoga - att förfoga över något är att kunna använda något

sid 239
blessyrer - en blessyr är en liten skada, t.ex. ett litet sår eller blåmärke

sid 242
slå i vämjelse - vämjelse betyder äckel, avsky

sid 243
pass - paus, används när man passar i kortspel

Sid 245
lojalitet - att vara lojal betyder att man alltid är beredd att hjälpa någon, pålitlig

sid 247
enträget - envist, ihärdigt

sid 253
ångvält - maskin som har tunga rullar som hjul och som man plattar till t.ex. asfalt med

sid 256
Om man ändå finge pass - en paus

sid 257
fördunkla hans insikt om faran - att fördunkla är att göra så att något blir mindre klart och tydligt

sid 261
dechiffrera - att förstå eller förklara vad något som är otydligt betyder, tyda
fradgiga - fradga är löddrig saliv kring munnen

sid 262
epåletter - en epålett är ett påsytt axelstycke på en uniform, försedd med fransar
slup - en sorts båt, ett mindre enmastat segelfartyg
matroser - en matros är en fullt utbildad sjöman
aktertoften - aktern är den bakre delen av en båt. En toft är en inbyggd eller lös sittbräda i mindre båtar.

sid 265
olåten - en olåt är ett oljud