Nobelpriskampen
Demokrati eller Diktatur

Ordlista

till boken Flugornas herre av William Golding

 

Klicka här för att visa ordlistan i sidordning istället för i bokstavsordning!

acklamation - (sid 25) att besluta något med acklamation är att besluta något och de flesta håller med
Addis
- (sid 23) Addis Abeba är huvudstaden i Etiopien
aktertoften - (sid 262) aktern är den bakre delen av en båt. En toft är en inbyggd eller lös sittbräda i mindre båtar.
allan rättfärdighet - "Jack hade uppfyllt allan rättfärdighet ..." betyder ungefär att Jack hade gjort allt han borde eller kunde för att ursäkta sig. Rättfärdig betyder att vara god och moralisk.
alltjämt - (sid 173) ännu, fortfarande
altarna - (sid 53) en alt är en person som sjunger altstämman i t.ex. en kör, i sång är det en djup kvinnoröst
annalkande - (sid 74) något som är annalkande är något som närmar sig
anstrykning - (sid 8) aning, nyans, skiftning
antagonismen - (sid 64) antagonism betyder fiendskap, motsättning, ovänskap
att hålla eldens fana flygande - (sid 51) att hålla elden vid liv
aromatiska buskar - (sid 71) aromatisk betyder något som luktar gott, väldoftande
auktoriteten - (sid 23) att vara auktoritär innebär att man bestämmer själv utan att bry sig om vad andra tycker
avancera steg för steg - (sid 100) att avancera betyder att man rör sig framåt, utvecklas
avgudabild - (sid 194) en avgud är en falsk gud eller någon eller något som många beundrar väldigt mycket, t.ex. en idol
avgöra huruvida alla var redovisade - (sid 111) att veta om alla pojkarna var identifierade och listade
baldakin - (sid 33) prydnasdetalj som ska se ut som ett tak
banala - (sid 75) banal betyder vanlig och ointressant, alldaglig
barbariet - (sid 214) en barbar är en vilde, en ociviliserad person som inte har någon känsla för kultur eller hur man ska bete sig i ett ordnat samhälle. Med barbariet menas något som är ociviliserat.
barriären - (sid 144) en barriär är ett långt hinder eller skydd, t.ex. ett starkt räcke eller hinder, något som är svårt att ta sig förbi
bastion - (sid 34) del som sticker ut från vallen på en fästning
beledsagat - (sid 12) att beledsaga är att följa
bemäktigat sig - (sid 64) uppfyllt
beskedligt - (sid 107) är man beskedlig är man snäll och protesterar eller kräver inte så mycket
besvärjelser - (sid 122) en besvärjelse är en trollformel
lössläppt - (sid 235) glad och fri och utan hämningar, uppsluppen
betingad - (sid 78) som styrs av eller beror på något
betvang - (sid 81) att betvinga är att kämpa mot och vinna över något/någon. Man kan betvinga sin rädsla t.ex.
att finna det rätta, betvingande ordet - (sid 101) betvinga betyder kämpa mot och vinna över. Här menas ungefär att hitta ett ord som skulle få dem att lyssna.
bister - (sid 98) sträng, hård
blessyrer - (sid 239) en blessyr är en liten skada, t.ex. ett litet sår eller blåmärke
blidkande - (sid 226) att blidka någon är att få någon att vara mindre arg eller sträng
hår som blånor - (sid 21) betyder ungefär "hår som halm". Blånor är korta fibrer som blir över vid vin- och hampberedning.
den borne ledarens - (sid 29) är man boren är man född till något (dvs. väldigt bra på något)
i brådrasket - (sid 218) snart, inom en snar framtid
bränning -(sid 9) våg som går sönder mot stranden eller mot ett grund så att vattnet skvätter åt olika håll
bäva - (sid 179) att bäva för något är att vara mycket rädd eller orolig för något
Det stod en bödelsstank omkring honom - (sid 237) en bödel arbetar med att ta livet av dödsdömda
Uppe i molnens canyons dundrade åskan - (sid 184) canyon är ett engelskt ord för en djup dal med en flod längst ner, kanjon kan man säga på svenska
ceremoniöst - (sid 105) något som man gör på ett speciellt, högtidligt sätt
ciss - (sid 25) tonen C höjd med ett halvt tonsteg
civilisation - (sid 78) ordnat samhälle med lagar som fungerar, många välutbildade människor m.m., kultur
cynism - när man har ett cyniskt sätt att tänka och se på något, när man inte tror människor om gott och struntar i att människor lider
dechiffrera - (sid 261) att förstå eller förklara vad något som är otydligt betyder, tyda
demoniska - (sid 183) demonisk betyder otäck och mystisk, djävulsk
disputerande, gestikulerande skuggor - (sid 114) disputera betyder här diskutera
Du borde suga ur det. Som Berengaria. - (sid 149) Berengaria blev genom giftermål dansk drottning 1214. Enligt folkvisorna ska hon ha varit vacker men grym. (Vad som menas med hela uttrycket har vi inte lyckats hitta någonstans.)
dygdiga motbeskyllningens pip - (sid 54) dygdig betyder sedlig, moralisk (som följer stränga regler för hur man ska uppföra sig t.ex. när det gäller sex)
eggande - (sid 62) att egga är att få någon ivrig, att hetsa, sporra
enträget - (sid 247) envist, ihärdigt
entusiastiska - (sid 97) är man entusiastisk är man mycket positiv och intresserad
epåletter - (sid 262) en epålett är ett påsytt axelstycke på en uniform, försedd med fransar
erfor - (sid 169) att erfara är att uppleva, känna något
Ett källsprång hade öppnats - (sid 112) han släppte ut alla sina känslor
så skakad att han glömde etiketten - (sid 115) etikett betyder regler för hur man umgås med andra
evakueringen - (sid 39) att evakuera är att få bort människor från en byggnad eller ett område
extas - (sid 235) glädje och förtjusning som är så stark att man inte kan styra den, glädjerus
extatiskt leende - (sid 88) extatisk betyder mycket glad eller förtjust, så att man nästan inte kan kontrollera sig själv
falsett - (sid 120) röst med ovanligt höga och gälla toner
fejat - (sid 226) att feja är att städa, putsa
Flugornas herre - (sid 180) en annan benämning på Satan. Den "onda makten" kallas också "Beelsebub, de onda andarnas furste".
flängde - (sid 9) att flänga är att springa eller åka omkring för att man har bråttom
fnösktorr - (sid 51) fnöske är ett lätt och luftigt material som brinner bra
fogade sig i - (sid 23) att foga sig är att anpassa sig och göra som någon annan säger och inte som man själv vill
i formering - (sid 226) uppställning, gruppering, formation (som t.ex. en grupp soldater eller grupp fartyg står i eller rör sig i)
fort -(sid 34) byggnad med starka murar och många vapen där man kan försvara sig mot någon som anfaller
fosforescerande - (sid 219) färg som lyser även efter bestrålning av ljus och ofta är självlysande i mörker. Fosfor är ett grundämne.
fradgiga - (sid 261) fradga är löddrig saliv kring munnen
frimodiga - (sid 92) är man frimodig är man öppen och orädd
fromt - (sid 192) är man from är man snäll och stillsam
fyra fot - (sid 11) en fot är en måttenhet för längd (ungefär 30 cm). Fyra fot är ca 1 meter och 20 cm
fördunkla hans insikt om faran - (sid 257) att fördunkla är att göra så att något blir mindre klart och tydligt
förebrå - (sid 167) säga att man tycker att någon har gjort fel
föreningslänk - (sid 75) "... av Ralph som var stor nog att vara en föreningslänk med de vuxnas auktoritativa värld, och ..." kan betyda ungefär att Ralph stod för de vuxnas värderingar, han upplevdes som en representant från de vuxnas värld.
företeelsen - (sid 21) en företeelse är något som finns och som man kan se eller märka, t.ex. en händelse eller en situation
förfoga - (sid 238) att förfoga över något är att kunna använda något
förfäkta - (sid 45) kämpa och tala för t.ex. en idé eller en åsikt
förlägenhet - (sid 81) blyghet, osäkerhet
förryckta - (sid 198) vansinniga, tokiga
försagd - (sid 23) blyg och osäker
Den gamla församlingens figur - (sid 223) en församling är en grupp människor som har samlats någonstans för att göra något tillsammans
förspillas - (sid 97) förspilla är att slösa bort något genom att använda det på ett dumt sätt
förströelse - (sid 75) något trevligt som man gör för att koppla av och slippa tänka på annat ett tag
förstulna - (sid 72) som man försöker dölja eller göra i smyg
försångare - (sid 25) sjunger före kören, leder sången
förtonade - (sid 47) om ett ljud förtonar betyder det att ljudet blir allt svagare för att så småningom tystna helt
förtrytelsens rosor bleknade - (sid 29) förtrytelse betyder ilska över något som man tycker är fel eller orättvist
förtära - (sid 55) förstöra eller göra slut på något, äta
gav sig hän - (sid 51) att ge sig hän är att engagera sig mycket
genljöd - (sid 195) genljuda betyder vara fylld med starka ljud
Gibraltar - (sid 23) liten halvö som sticker ut i havet från Spanien, ett brittiskt territorium på sex kvadratkilometer som ligger på den södra delen av Pyreneiska halvön i infarten till Medelhavet.
glada i hågen - (sid 75) glada till sinnet (hågen betyder lust eller ett sätt att tänka och känna)
gruvlighet - (sid 37) gruvlig betyder förskräcklig, hemsk, svår, så gruvlighet betyder förskräcklighet, hemskhet
guano - (sid 137) ett slags gödselmedel
gåve - (sid 73) gammeldags ord för gav, skänkte
det gäckande förnuftets värld - (sid 91) gäcka betyder lura, svika (här menas ungefär "det som på något sätt lurar förnuftet")
göra en chock - (sid 235) här: att plötsligt göra något
Mörkret göts över djungeln - (sid 71) betyder här hälldes, sänktes
harang - (sid 57) ström av ord som inte betyder så mycket, ramsa
harmset - (sid 57) argt, ilsket
heroisk - (sid 134) är man heroisk är man modig och klarar svåra saker, hjältemodig
rent himmelsskriande omöjligt - (sid 73) himmelsskriande betyder mycket upprörande
hispan - (sid 66) slanguttryck för mentalsjukhus, "psykavdelning"
hulling - (sid 65) en sorts hake på t.ex. en krok som gör att kroken inte åker ut när den har fastnat
huvudsvål - (sid 216) skalp, täcker skallens ovansida och består av fyra skikt: hud, bindväv, senplatta och benhinna
hyvade iväg sitt fläskstycke till Nasse - (sid 94) att hyva är att slänga iväg, kasta
hägringar - (sid 73) en hägring är något som man ser (på grund av ett ljusfenomen) fast det inte finns
hänförelsens bassträngar ljuda - (sid 12) hänförelse är mycket stark förtjusning
härvor - (sid 31) en härva är något som är rörigt, trassel. Det kan vara ett svårt och rörigt problem.
hävstången - (sid 229) en stång eller liknande som man använder till att flytta något tungt
hörsammade - (sid 75) att hörsamma är att lyda, följa
i ansats efter ansats - (sid 112) gång på gång
indigo - (sid 113) ett blått färgämne
ha gjort sin ineffektiva protest - (sid 101) en ineffektiv protest ger inget resultat
ingivelse - (sid 115) plötslig tanke eller impuls
inkompetensförklaringen - (sid 50) inkompetens är att man inte är tillräckligt duktig för att klara av något
kommit till insikt - (sid 97) att komma på hur något egentligen är
intensitet - (sid 32) styrka, kraft
interna - (sid 23) intern, som finns eller som händer inuti något, t.ex. en grupp eller ett land
jägarstrapats - (sid 62) en strapats är något farligt eller ansträngande
jämka -(sid 31) flytta lite på något så att det hamnar i ett bättre läge
jämte - (sid 91 ) tillsammans med
kantorn - (sid 23) en kantor är en musiker som arbetar i kyrkan med att leda körer och spela orgel
kaskader - (sid 144) en kaskad är mycket vatten som plötsligt sprutar ut
kastanjetter - (sid 62) rytminstrument som består av två träbitar som man slår mot varandra inne i handen
kavade på
- (sid 47) kava är att röra sig på ett klumpigt och tafatt sätt
klentrogen
- (sid 66) skeptisk, tvivlande
Jack satte sig knorrande - (sid 105) att knorra är att muttra lite för att visa att man inte är nöjd
kollektiva liv - (sid 75) kollektiv betyder gemensam eller något som har att göra med många människor
kommendörkapten -
(sid 13) högre officer vid flottan
Korallön - (sid 42) bok skriven 1857 av Robert Michael Ballantynes. (Goldings bok Flugornas herre kan ses som ett svar på den barnsliga optimismen i denna bok.)
korgosse - (sid 24) pojke som hjälper en katolsk präst vid gudstjänsten
den korpulenta figuren - (sid 191) är man korpulent är man tjock, fet
kronisk - (sid 74) som man har under lång tid. En sjukdom kan vara kronisk.
kupol - (sid 133) skålformat tak
i kärv ton - (sid 145) med sträng, hård röst
käxat - (sid 111)att käxa är att småtjata
den obegripliga och lagbundna världen - (sid 117) lagbunden betyder regelbunden och förutsägbar
lagun - (sid 7) grund sjö eller vik som skyddas från resten av havet av en smal bit land
den smala landtungan - (sid 136) en landtunga är en smal halvö
ledarnaturen - (sid 26) en person som har en naturlig begåvning för att leda
lemmar - (sid 123) en lem är en arm eller ett ben
lidelsefullt - (sid 51) är man lidelsefull är man full med starka känslor, passionerad
linserna - (sid 50) en lins är en genomskinlig sak som bryter ljuset (ändrar ljusstrålarnas riktning), i t.ex. en kamera, eller ett öga eller glaset i glasögonen
lisa - (sid 83) lindring, tröst
lojalitet - (sid 245) att vara lojal betyder att man alltid är beredd att hjälpa någon, pålitlig
lommade - (sid 81) att lomma är att gå långsamt och se besviken ut
ludet - (sid 129) hårigt
lunsig - (sid 235) tjock och klumpig
låg knappast i öppen dag -(sid 31) var inte självklart
lättjefullt - (sid 175) är man lättjefull är man lat
marterad av obeslutsamhet - (sid 86) en martyr är någon som får lida eller dö på grund av sin tro, här menas att personen lider, plågas av att han inte kan bestämma sig
martyrminen - (sid 47) en martyr är en person som får lida fast hon/han är oskyldig. Man kan också spela martyr.
matroser - (sid 262) en matros är en fullt utbildad sjöman
megafonen - (sid 6) en trattformad apparat som förstärker ljudet om man ropar genom den
mekaniken - (sid 191) konstruktionen
mellangärdet - (sid 18) muskeln mellan bröst- och bukhåla, diafragman
menigheten - (sid 49) en menighet är en samling människor
missdådarens - (sid 76) en missdådare är en brottsling, förbrytare
missräkningen - (sid 61) besvikelsen
missämjan - (sid 94) att inte vara överens
molande -(sid 14) mola är när något småvärker hela tiden
moltysta - (sid 79) helt tysta
morska ord - (sid 123) morsk betyder självsäker och framåt, kavat
motton - (sid 20) ett motto är ett valspråk, några ord som man har valt för att de säger hur man vill leva eller vad man kämpar för
myllan - (sid 71) mylla är näringsrik jord som finns närmast markytan, matjord
myriader - (sid 77) en myriad är en mycket stor mängd av något
målföret - förmågan att tala
mässade - (sid 87) att mässa kan vara att prata länge på ett entonigt och allvarligt sätt eller att sjunga på ett speciellt sätt under en gudstjänst
mödosamma - (sid 86) jobbiga, besvärliga
nedrigt(sid 92) nedrig betyder elak och omoralisk, okramratlig, taskig
nonchalanta - (sid 156) nonchalant är någon som är slarvig och likgiltig och struntar i viktiga saker
notis -(sid 15) att ta notis om någon är att lägga märke till någon
nåd - (sid 223) godhet, barmhärtighet
näset - (sid 140) ett näs är en smal bit land (med vatten på båda sidor) som går mellan två större landområden
obeaktad - (sid 58) bortglömd, förbisedd, som man inte har märkt eller tänkt på
odefinierbart - (sid 93) något som inte går att bestämma eller beskriva precis vad det är eller består av
tänka offentligt - tänka högt
okränkbarhet - (sid 169) okränkbart är något som är mycket viktigt och som man måste följa eller respektera
oktav - (sid 19) oktav är ett omfång på åtta toner i en skala
olåten - (sid 265) en olåt är ett oljud
oländiga - (sid 47) oländig är svår att ta sig fram i
opal - (sid 73) en mineral och ädelsten, ofta vit och skimrande
ottesången - (sid 23) en tidig morgongudstjänst (otta är tidigt på morgonen)
otvetydligt - (sid 77) mycket tydligt, som man inte kan missförstå
otympliga - (sid 211) otymplig är stor och opraktisk, klumpig
outrannsakliga virrvarr - (sid 61) outgrundliga, gåtfulla
outsägliga fasor - (sid 74) obeskrivliga, oerhörda
palissad - (sid 130) ett slags staket av spetsiga pålar
palmtelning -(sid 16) telning är ett skott som har börjat växa ut från ett träd
pardon - (sid 38) förlåtelse och nåd, förskoning, t.ex. när man låter bli att straffa någon för att man har medlidande med henne/honom
parodin - (sid 92) en parodi är något (t.ex. en bok eller en teaterpjäs) som beskriver eller härmar någon/något på ett överdrivet sätt så att det blir löjligt
pass - (sid 243) paus, används när man passar i kortspel
Om man ändå finge pass - (sid 256) en paus
permission - (sid 13) kort ledighet, t.ex. från militären eller fängelset
personligheters tryck - (sid 134) här menas ungefär att det är jobbigt att prata inför en stor grupp
kom tillbaka som en pistong - (sid 217) en pistong är samma sak som kolv, en rörlig maskindel som rör sig fram och tillbaka
plymer -(sid 8) en plym är en stor fjäder som man har som prydnad i t.ex. en hatt
polyper - (sid 136) en polyp kan vara två olika saker. Hos människor är det en sorts utväxt på slemhinnorna, men i boken menas en "livsform" i havet, ett djur. Koralldjur är polyper och maneter börjar sina liv som fastsittande rörformiga polyper.
prilliga - (sid 66) lite tokig, t.ex. för att man är nervös
procession - (sid 87) rad av människor eller fordon som går eller åker efter varandra (t.ex. vid en begravning eller en parad)
prudentligt - (sid 192) är man prudentlig är man mycket noggrann och ordentlig på ett överdrivet och gammaldags sätt
prålade - (sid 71) var grann och lysande
pärlemor - (sid 73) det innersta, glänsande och svagt regnbågsskimrande skiktet i musselskal
ragla - (sid 191) vingla, gå med ostadiga steg, t.ex. för att man är berusad eller yr reflekterande sinnesstämning - (sid 99) eftertänksam
rekognoscerade - (sid 227) att rekognoscera är att undersöka ett område, utforska
renhållningshjonen - (sid 77) gammeldags ord för en tjänare, ett tjänstehjon, eller en person som inte har tillräckligt med pengar för att klara sig själv utan får hjälp av samhället, ett fattighjon
resonera igenom skräcken - (sid 105) här menas ungefär att analysera/prata om det otäcka, läskiga som de varit med om
rev - (sid 6) långt grund som ligger så nära vattenytan att vågorna bryts mot det
revan - (sid 5) en reva är ett upprivet hål i något
hängde som riggen på strandade skepp - (sid 71) rigg är all utrustning som används för att få upp och styra seglen på en båt, dvs masten, bommen, linorna
Det riste till inom honom - (sid 98) det ryckte till i honom
ritual - ceremoni eller bestämd ordning för något, t.ex. en gudstjänst eller en ceremoni
Dom gjorde en räd för att få eld - (sid 185) en räd är ett snabbt och överraskande anfall
saklighet - (sid 29) saklig är någon som grundar sig på fakta och inte påverkas av känslor eller åsikter
saligt - (sid 32) är man salig är man mycket lycklig
samfällt nöje - (sid 194) samfälld betyder gemensam, något som flera personer gör eller har tillsammans
samförstånd - (sid 169) har man gjort något i samförstånd är man överens och förstår varandra
sammelsurium - (sid 75) virrvarr, röra
sarkastiskt - (sid 158) hånfullt och ironiskt
schabblas - (sid 97) att schabbla är att slarva
setter - (sid 79) brittisk hundras
trygghetens sfär - (sid 46) område
Skattkammarön - (sid 42) roman från 1833 av den skotske författaren Robert Louis Stevenson. Boken blev en av världens mest lästa ungdomsromaner och har filmats flera gånger.
skengalen - (sid 91) någon som verkar vara galen men som inte är det
skepnaderna - (sid 223) en skepnad är formen av en kropp som inte syns ordentligt
skisserades - (sid 76) att skissera är att göra en skiss, beskriva något kortfattat
skälvde - (sid 29) att skälva är att darra mycket, skaka
skändliga - (sid 66) något som är skändligt är något som är upprörande och som man borde skämmas för
slidkniv - (sid 28) kniv som har ett fodral
slokörat - (sid 153) slokörad är någon som skäms och är ledsen, snopen
slup - (sid 262) en sorts båt, ett mindre enmastat segelfartyg
snodde hit och dit - (sid 12) snurrade hit och dit
snusförnuftiga - (sid 82) snusförnuftig är någon som säger självklara saker som om de vore kloka och djupa tankar och därför verkar tråkig eller fånig
solblind - (sid 22) bländad av solen
solkatter - (sid 99) punkter av ljus som är reflexer av solljuset och som man t.ex. kan göra med hjälp av en spegel
solsargade - (sid 40) sarga är att skada, såra. Solsargad är att vara skadad av solen.
solvisare - (sid 82) ett slags solur som mäter tiden utifrån hur solens skugga faller
sopranerna - (sid 53) en sopran är en person som sjunger sopranstämman i en kör, i sång är det en hög kvinnoröst
sorlet - (sid 28) ett sorl är svagt ljud, t.ex från vattnet som rinner från en bäck eller från röster
spankulerade - (sid 76) att spankulera är att gå omkring lugnt och ha det trevligt
stumma - (sid 20 ) stumt är när något är hårt och utan svikt
ställde denna nyhet tingen i blixtlik belysning - (sid 208) allting blev helt uppenbart
Svalor och amasoner - (sid 42) titel på en bok
stavelsen - (sid 66) en stavelse är en del av ett ord som innehåller en vokal och en eller flera konsonanter (här tänker pojkarna på ordet orm)
Och så det mest stingande av allt - (sid 156) stinga betyder sticka
styv - (sid 12) att vara styv på något är att vara duktig på något
symbolen - (sid 185) en symbol är en figur eller bild som betyder något, något som fungerar som en bild för något annat
sympatiskrika - (sid 112) skrika av medkänsla
sällsamma - (sid 49) sällsam betyder underlig, märklig
sämja - (sid 76) vänskap, samförstånd
särpräglat - (sid 74) ovanligt och speciellt, egenartat
tabu - (sid 78) något som man inte får ta på eller tala om, därför att religionen eller moralen förbjuder det och det kan göra folk upprörda eller generade
tafatta - (sid 9) om man är tafatt är man lite klumpig, fumlig, bortkommen
talismanen - (sid 235) en talisman är ett magiskt föremål som ger tur och skyddar mot olyckor, i boken benämns snäckan som talisman
En teologisk fundering - (sid 209) teologi är vetskapen om kristendomen, en teologisk fundering är en fundering runt detta
teorem - (sid 119) lärosats
tillförsikt - (sid 46) känsla av att det kommer att ordna sig, hoppfullhet
tingesten - (sid 17) en tingest är en sak, ett föremål
tjuskraft - (sid 214) kraft att göra någon förtjust och intresserad
torva - (sid 16) jordbit där det växer gräs
trugade - (sid 77) att truga är att vara envis och försöka övertala någon att göra något, t.ex. äta
trugande rörelser - (sid 211) att truga är att vara envis och försöka övertala någon att göra något, t.ex. att äta
trumpen - (sid 26) sur och ovänlig, tjurig
tum - (sid 60) måttenhet för längd, ungefär 2,5 cm
underlåtenhet - (sid 94) att låta bli att göra något som man borde göra
två kontinenter av upplevelser - (sid 69) "De gick vidare, två kontinenter av upplevelser och känslor, ur stånd att kommunicera med varandra." kan tolkas som att Ralph och Jack har så helt olika personligheter att de inte kan nå varandra - som om de befann sig långt ifrån varandra på två olika kontinenter
uppsluppet - (sid 29) är man uppsluppen är man glad och livlig
utlöpare - (sid 77) utskjutande del av något
utpräglade - (sid 26) utpräglad betyder mycket tydlig eller typisk
utsprången på klipporna - (sid 191) ett utsprång är en del som sticker ut från något
vanvettig - (sid 37) galen, vansinnig
vederbörlig - (sid 16) passande, rimlig
vederkvickande - (sid 89) något som ger nya krafter och piggar upp
verbal - (sid 92) språklig, något som har med språket att göra, är man verbal är man bra på att uttrycka sig med hjälp av språket
vertikala solstrålar - (sid 21) vertikal, när något går vertikalt går det uppifrån och ner, lodrätt
vildseförda - (sid 47) att vilseföra är att luras, t.ex. lura någon att ta fel väg
villebrådet - (sid 178) ett jagat djur
virrvarr - (sid 12) oordning, oreda, röra
vision - (sid 5) idé eller bild av hur något kan bli i framtiden
vredgat - (sid 74) argt, förargat
vältrande - (sid 32) att vältra sig är att vräka sig, sträcka ut sig på ett bekvämt och slarvigt sätt
slå i vämjelse - (sid 242) vämjelse betyder äckel, avsky
världens tröskel - (sid 54) horisonten
vördnadsfullt - (sid 47) vördnadsfull betyder respektfull, när man känner och visar vördnad
undervegetationen - (sid 5) det som växer på marken under träden och buskarna i en skog
universell sorg - (sid 112) något som är universellt är något som alltid finns eller gäller för allt och alla
uppbragt - (sid 66) upprörd
skogens mörka yppighet - (sid 151) en växt som är frisk och har växt mycket är yppig
yvig - (sid 235) något som växer tätt och mycket, t.ex. hår eller buskar
uppe i zenit - (sid 128) zenit är en punkt på himlen som är rakt ovanför något/någon
ångvält - (sid 253) maskin som har tunga rullar som hjul och som man plattar till t.ex. asfalt med
åtrade
- (sid 26) gammeldags uttryck för ångrade
ädelmodiga - (sid 53) ädelmodig är man om man tänker på andra och gör det som är rätt
äska - (sid 27) gammeldags ord som betyder begära eller be om något