Nobelpriskampen
Demokrati eller Diktatur

Nobelprisbelönade demokratihjältar

Nobels fredspris har sedan 1901 delats ut till fredsförhandlare, fredsrörelser, organisationer och personer som verkat för nedrustning eller kämpat för mänskliga rättigheter i olika former. 95 personer och 20 organisationer har hittills blivit belönade med Nobels fredspris.

Augn San Suu Kyi
Aung San Suu Kyi [auNsaNsutçi], född 1945
Nobels Fredspris 1991
Politiker som kämpar för demokrati i Burma

Burma var en brittisk koloni mellan 1885 och 1948 då landet blev självständigt. Demokratiskt styre rådde tills militären genom en statskupp tog makten 1962 och Burma blev diktatur. 1990 utlovades det första flerpartivalet i landet på 30 år.

Politikern Aung San Suu Kyi var med och grundade det politiska partiet "Nationella förbundet för demokrati" vilka vann stort i valet 1990, men militärdiktaturen vägrade överlämna makten. Aung San Suu Kyi vägrar i sin tur att lyda regeringens uppmaning om att lämna Burma och har fått sitta i husarrest sedan 1991.

Rigoberta Menchu
Rigoberta Menchú Tum [mentSu´], född 1959
Nobels fredspris 1992
Politiker och medborgarrättsledare i Guatemala

Guatemala håller på att hämta sig efter 36 år av inbördeskrig (1960-1996) med militärstyre, gerillarörelser och våld. Över 200 000 människor dog och en miljon blev hemlösa under krigsåren. (83% av dem som föll offer var indianer. Genom att eliminera ursprungsbefolkningen tänkte ledningen att den kunde bryta ner den revolutionära anda som rådde i landet.) Även om Guatemala nu har en demokratiskt vald regering, fortsätter landet att präglas av korruption, knarkmaffia och våld. År 2006 mördades 5 900 personer, enligt officiella uppgifter.

Två tredjedelar av befolkningen lever i extrem fattigdom, och de flesta av dem är mayaindianer på landsbygden. En liten spanskättad elit äger huvuddelen av kapitaltillgångarna och jordbruksmarken.

Rigoberta Menchú, själv indian, växte upp under mycket fattiga förhållanden och blev på 1980-talet landets indianska ledare som kämpar för bönders rätt att äga sin mark. På grund av förföljelser tvingades hon leva i exil i många år.

Den 9 september 2007 var det val i Guatemala. Under valkampanjen som började i maj 2007 mördades ett 50-tal politiker på bara några månader - bland dem politiker i Rigoberta Menchús vänsterparti.

Shirin Ebadi
Shirin Ebadi, född 1947
Nobels fredspris 2003
Iransk jurist och människorättsaktivist

Iran är en religiöst styrd stat. Det finns en folkvald president och en riksdag, men efter revolutionen 1979 är det i praktiken de konservativa religiösa ledarna, mullorna, som har makten. Politiska partier saknas, yttrandefrihet och mänskliga rättigheter respekteras inte – avrättningar och omänskliga straff är vardagsmat och känslan av otrygghet är utbredd. Fängelserna fylls med "islams fiender".

1975 blev Shirin Ebadi Irans första kvinnliga domare, men tvingades sluta när de konservativa islamisterna tog makten efter revolutionen 1979. De ansåg att hon som kvinna var för "emotionell" för domaryrket.

Hon har försvarat studenter, författare, journalister och regimkritiker – personer som andra iranska advokater inte velat ta sig an. Hon vill att islamsk lag ska tolkas mer tolerant, på ett sätt som överensstämmer med grundläggande mänskliga rättigheter som demokrati, likhet inför lagen, religionsfrihet och yttrandefrihet. Hon kämpar speciellt för att förbättra kvinnors och barns ställning i samhället.

(För några år sedan tog Ebadi sig an ett fall med en mördad elvaårig flicka. Gärningsmännen fälldes och dömdes till döden. Men innan gärningsmännen kan avrättas skall flickans föräldrar betala en större summa - detta eftersom gärningsmännens liv är värda dubbelt så mycket som den döda flickans. Flickans föräldrar har tvingats sälja allt de äger för att kunna betala mellanskillnaden i kompensation för att på så sätt skipa rättvisa. Rättvisa i detta fall betyder att dödsstraffen verkställs, något som för många rimmar illa med principerna för de mänskliga rättigheterna.)

Nelson Mandela
Nelson Mandela, född 1918
Nobels fredspris 1993 (ihop med  Frederik Willem de Klerk)
Sydafrikansk politiker och landets förste svarte president (1994-1999)

Mellan 1948 och 1994 styrdes Sydafrika av en liten "vit" minoritet medan den stora "svarta" majoriteten var svårt förtryckt. Systemet kallades apartheid och innebar att "svarta" och "vita" måste hållas helt åtskilda. "Svarta" hade inte några politiska rättigheter, "svarta" och "vita" fick inte ha sex med varandra och absolut inte gifta sig. Parkbänkar, offentliga toaletter, och "luckan" på postkontoret var olika för "svarta" respektive "vita".

På 1950-talet deltog Mandela i motståndet mot de "vita" som ensamma styrde landet. Han fängslades 1962 och satt sedan 28 år i fängelse. Mandela frigavs 1990, när den vite presidenten de Klerk insett att de "vita" måste samarbeta med de "svarta".

1994 blev Sydafrika en demokratisk republik. Övergången till demokrati blev fredlig, främst tack vare Nelson Mandela, som var ledare för "de svartas" största parti, ANC. Som president mellan 1994 och 1999 talade han för försoning mellan folkgrupperna. Det är i högsta grad Nelson Mandelas personliga förtjänst att övergången till demokrati i Sydafrika blivit så fredlig. De "svarta" har nu den politiska makten, men ekonomiskt och socialt har de det fortfarande mycket sämre ställt än de vita.

Desmon Tutu
Desmond Tutu, född 1931
Nobels fredspris 1984
Sydafrikansk kyrkoledare som kämpade för demokratiska val i Sydafrika

Mellan 1948 och 1994 styrdes landet av en liten "vit" minoritet medan den stora "svarta" majoriteten var svårt förtryckt. Systemet kallades apartheid och innebar att "svarta" och "vita" måste hållas helt åtskilda. "Svarta" hade inte några politiska rättigheter, "svarta" och "vita" fick inte ha sex med varandra och absolut inte gifta sig. Parkbänkar, offentliga toaletter, och "luckan" på postkontoret var olika för "svarta" respektive "vita".

1978-85 var Desmond Tutu generalsekreterare i det sydafrikanska kyrkorådet, där han strävade efter en icke-våldsmetod i kampen mot apartheid.

När så Sydafrika till slut fick ett demokratiskt valt styre 1994 fick han i uppdrag av president Nelson Mandela att leda den så kallade sannings- och försoningskommissionen. De skulle utreda övergrepp begångna under apartheidåren och erbjuda amnesti för politiska brott. (Amnesti betyder benådning - beslut om att någon slipper ett straff)

Albert Luthuli
Albert Luthuli, född 1898, död 1967
Nobels fredspris 1960
sydafrikansk politiker, ANC:s ledare 1952–60.

Mellan 1948 och 1994 styrdes landet av en liten "vit" minoritet medan den stora "svarta" majoriteten var svårt förtryckt. Systemet kallades apartheid och innebar att "svarta" och "vita" måste hållas helt åtskilda. "Svarta" hade inte några politiska rättigheter, "svarta" och "vita" fick inte ha sex med varandra och absolut inte gifta sig. Parkbänkar, offentliga toaletter, och "luckan" på postkontoret var olika för "svarta" respektive "vita".

Albert Luthuli var ledare för den största motståndsorganisationen mot apartheid, ANC. Han tillhörde zulufolket och förordade passivt motstånd som metod att bekämpa apartheidpolitiken. Han arresterades, förbjöds tala offentligt och dömdes av de sydafrikanska myndigheterna till flera år av isolering i sin hemby. Trots trakasserierna gav han aldrig avkall på sin icke-våldsfilosofi i sin strävan att uppnå medborgerliga rättigheter för de svarta i Sydafrika.

Martin Luther King
Martin Luther King Jr, född 1929, död 1968
Nobels fredspris 1964
Pastor och amerikansk medborgarrättskämpe för afro-amerikaner i USA

På 1860-talet avskaffades slaveriet i USA och afro-amerikanerna fick nu rösträtt, men 100 år senare var det många som inte kunde registrera sig för att rösta eftersom de kunde bli av med jobbet om de röstade. "Svarta" och "vita" barn fick inte gå i samma skolor, "svarta" och "vita" hade olika platser på bussar och på 1950-talet startade en proteströrelse mot detta system, medborgarrättsrörelsen. Martin Luther King var en av ledarna. Rörelsen grundades på icke-våld, olydnad och passivt motstånd. Anhängare fick aldrig möta våld mot våld.

1963 organiserade han en marsch till huvudstaden Washington. 200 000 deltagare krävde lika rättigheter för svarta och vita. Det var vid detta tillfälle som han höll sitt kända tal - "I have a dream".

Martin Luther King mördades i USA 1968.

Andrei Sakharov
Andrei Sakharov [sa´x grgf], född 1921, död 1989
Nobels fredspris 1975
Sovjetisk (rysk) vetenskapsman och medborgarrättskämpe

Sovjetunionen styrdes av en kommunistisk diktatur mellan 1922 och 1991. Det bestod av det jättestora Ryssland och 14 mindre delstater. Den siste sovjetiske ledaren, Nobelprisbelönade Michail Gorbatjov, försökte lätta på den hårda diktaturen, vilket ledde till att kommunistpartiet till slut förlorade makten och Sovjetunionen upplöstes 1991.

Andrei Sakharov var kärnfysiker, "den sovjetiska vätebombens fader", och blev engagerad i de moraliska följderna av sitt arbete. Under 1960-talet var han politiskt aktiv mot spridning av kärnvapen och blev mer och mer kritiskt inställd till hela den politiska situationen i landet, inte minst beträffande de mänskliga rättigheterna.

Han blev en ledande företrädare för den sovjetiska medborgarrättskampen och en av de i väst mest kända så kallade dissidenterna. (Dissidenter kallades de som öppet kritiserade kommunistregimerna och förespråkade medborgerliga fri- och rättigheter, nationellt självbestämmande och politisk demokrati.)

Han tilläts inte resa ut från Sovjetunionen för att motta sitt Nobelpris 1975.

Lech Walesa
Lech Walesa [vaw#´sa], född 1943
Nobels fredspris 1983
Polsk fackföreningsledare som kämpade för organisationsfrihet och demokrati och till slut blev president

Efter andra världskrigets slut 1945 såg Sovjetunionen till att Polen blev en kommunistisk "lydregim". Uppror mot det kommunistiska maktmonopolet förekom många gånger, men det som till slut ledde till kommunismens fall i Polen var den strejk som utbröt på Leninvarvet 1980.

Strejken leddes av elektrikern Lech Walesa som bildade den första fackföreningen Solidaritet för att föra arbetarnas talan. Den kommunistiska regeringen tvingades till förhandlingar och Walesas och Solidaritets aktioner och framgångar väckte enormt uppseende i stora delar av världen. Solidaritet förbjöds, Walesa hölls i husarrest i nästan ett år, men efter flera år av politiskt maktspel lyckades folket införa demokrati i Polen 1989.

1990 blev Lech Walesa Polens första demokratiskt valda president på många, många år.

Mer information om Nobelprisen

På Nobelstiftelsens webbplats Nobelprize.org kan man hitta information om alla Nobelpristagarna (på engelska).