Nobelpriskampen
Demokrati eller Diktatur

Vilka egenskaper bör en ledare ha?

Frilansjournalisten Marika Grieshel intervjuar Desmond Tutu i Göteborg, 28 september, 2007. Längd: 3,5 minuter

 

Översättning av intervjun med Desmond Tutu

Journalisten Marika Griehsel frågar: Vilka egenskaper ska en bra ledare ha?

Desmond Tutu svarar:
Om man ser tillbaka på en del ledare vi har haft, har några av dem faktiskt lett sitt land i fördärvet. Jag tror att det bästa är när en ledare också är en tjänare. Jag menar, att ledaren är ledare för att han är en tjänare. Om man tittar på några av de största ledarna … Nelson Mandela är en person som inte är ledare för att göra sig märkvärdig. Han är ledare å andras vägnar/för andras skull – det är det ena – och sedan det är oftast så att stora ledare kämpar för en viss sak. De försöker inte glorifiera sig själva eller skaffa en extra fjäder i hatten. Om man tittar på Moder Teresa, Mahatma Gandhi eller Dalai Lama kan man se att ett gemensamt drag är att de gör ett offer … de gör något som de får lida för … Dalai Lama har levt i exil i över 50 år. Nelson Mandela fick sitta i fängelse. Moder Teresa levde med de fattiga. Mahatma Gandhi och Martin Luther King är fler exempel.

Dessutom är en ledare någon som kan inspirera! Som Aung San Suu Kyi! Hon har inte sagt mycket under elva år, men ändå är hon fortfarande den enda verkliga ledaren i Burma. Hur kommer det sig? På något sätt representerar ledaren det bästa som finns i människorna – deras längtan och strävan - och är en person som inspirerar andra!

Om du vill kan du höra hela den 24 minuter långa intervjun med Desmond Tutu
Hela intervjun från 28 september 2007
Desmond Tutu pratar vidare om hur Nobels fredspris hjälpte honom i kampen mot apartheid i Sydafrika och var nyckeln till att överkomma nutida och framtida konflikter ligger.

Vem är Desmond Tutu?

Desmon Tutu
Desmon Tutu, född 1931
Nobels fredspris 1984
Sydafrikansk kyrkoledare som kämpade för demokratiska val i Sydafrika

Mellan 1948 och 1994 styrdes Sydafrika av en liten "vit" minoritet medan den stora "svarta" majoriteten var svårt förtryckt. Systemet kallades apartheid och innebar att "svarta" och "vita" måste hållas helt åtskilda. "Svarta" hade inte några politiska rättigheter, "svarta" och "vita" fick inte ha sex med varandra och absolut inte gifta sig. Parkbänkar, offentliga toaletter, och "luckan" på postkontoret var olika för "svarta" respektive "vita".

1978-85 var Desmond Tutu generalsekreterare i det sydafrikanska kyrkorådet, där han strävade efter en icke-våldsam kamp mot apartheid.

När så Sydafrika till slut fick ett demokratiskt valt styre 1994 fick han i uppdrag av president Nelson Mandela att leda den så kallade sannings- och försoningskommissionen. De skulle utreda övergrepp begångna under apartheidåren och erbjuda amnesti för politiska brott (Amnesti betyder benådning - beslut om att någon slipper ett straff).