Nobelpriskampen
Demokrati eller Diktatur

Arbetsmaterial för lärare

Läs vidare!

Det nya folket är en roman med en ny och intressant berättarteknik. Här berättar Golding om neanderthalmänniskornas liv och undergång. Läsaren får följa händelserna genom neanderthalaren Loks ögon. På så vis uppfattar läsaren bara det neanderthalaren förstår och uppfattar. Sinnesförnimmelserna är tydliga och skarpa, medan förmågan till artikulerat språk och associativ tankeförmaga är ytterst begränsad.

Neanderthalarna är oskuldsfulla, snälla och varmhjärtade människor. Därför kan de inte motstå de laster som det nya folket, jägarna, för med sig. Neanderthalarna bryts ner och går under eftersom de saknade förmågan att förstå sig på det onda i världen. Loks kvinna dödas av jägarna och hans barn rövas bort av dem.

Pincher Martin är en realistisk berättelse om den ende överlevande från ett torpederat krigsfartyg. Utmattad kastas han i land på en klippa i Nordatlanten. Här försöker Martin förtvivlat rädda sitt liv i kampen mot vågorna. Han upplever naturen som en grym fiende, som skoningslöst förgör det lilla nödställda människokrypet. Trots att alla ansträngningar är förgäves kämpar ändå Martin som en hjälte.

I en del scener låter Golding den nödställde Martin se tillbaka på sitt liv. Nu avslöjas Martin som både egoistisk, snål och omoralisk. Människan Martin reduceras alltmer tills han slutligen går under.

I Fritt fall möter läsaren den självupptagne Sammy Mountjoy. Han är engelsman och fånge i ett av nazisternas utrotningsläger. I fängelsecellen får Sammy möjlighet att tänka igenom sitt liv. Han minns flickan han förfört, hon som nu blivit vansinnig. Sammy vill försonas med sitt förflutna men tycker sig vara utan hopp. Så småningom lär han sig att nyckeln till försoning heter ödmjukhet, förståelse och kärlek. Livet består både av ont och gott. Människan måste acceptera det onda och inse att det existerar vid sidan av det goda.

Även romanen Spiran berättar om en isolerad människa. Han heter Jocelyn, lever under medeltiden, är domprost och har en alldeles speciell idé: han ska bygga en mäktig spira på sin kyrka, ett torn som ska symbolisera alla hans böner. I sin själviskhet glömmer han sina plikter mot församlingsborna. Jocelyn glömmer också själv bort att be till sin Gud. Följderna av hans försummelser mot Gud och församlingen blir katastrofala: själsligt förvirrad tynar domprosten bort och dör, krossad och utan illusioner.

Pyramiden utspelar sig i en nutida, modern miljö. Oliver, den berömde vetenskapsmannen, berättar om olika utvecklingsstadier i sitt liv. Han bor i Stilbourne (uttalsmässigt betyder ordet "dödfödd"). Oliver berättar om sin ungdom, om förhållandet till föräldrarna och om de båda kvinnor han älskat; den ena har han endast dyrkat på avstånd, den andra har han gjort med barn. Men han vägrar att gifta sig. Olivers stora begåvning och passion är emellertid musiken. Trots sina framgångar som naturvetenskapsman är Oliver missnöjd med sitt liv. Han är ensam och isolerad. Han bär också på en hemlighet, som får honom att känna sig moraliskt misslyckad.

I Sjöfarares riter utspelar sig handlingen på ett fartyg på väg mellan England och straffkolonin Australien någon gång i början av 1800-talet. Miljön är isolerad och fartyget kan ses som en symbol för det gamla engelska samhället. Huvudpersonen Edmund Talbot är en något överlägsen överklassyngling, som skriver dagbok. I dagboken berättar Edmund märkliga saker om den föraktade fartygsprästen Colley, som till sist får framträda till sitt försvar; det gör han i det brev han aldrig sände. Detta material läggs in bland Talbots egna dagboksanteckningar, som han och läsaren får ta del av först när Colley är död, fastkedjad vid två kanonkulor på havets botten.

Källa:

Alla Tiders Klassiker: Lärarböcker, Lärobok 6. ISBN 91-27-55172-5 B

Copyright © Hans-Eric Ekengren, Brita Lorentzson-Ekengren och Bokförlaget Natur och Kultur 1996