Nobelpriskampen
Demokrati eller Diktatur

Arbetsmaterial för lärare

Tema

Ungdomsvåld
I Flugornas herre berättar Golding om det meningslösa våldet och den katastrofala maktkampen mellan några pojkar på en isolerad ö i Söderhavet. Våldet leder till förföljelse och dödsmisshandel. Mönstret känns igen: unga människor drabbar samman och misshandlar varandra tills någon dödas. Grymhet och oförmåga att leva sig in i offrets situation kännetecknar detta våld. Läs några moderna skildringar av våldet och jämför med Flugornas herre. Hur skildras våldet? Varför uppstår det? Hur skulle konflikterna i stället kunnat lösas?

Burgess, Anthony: A Clockwork Orange, Brombergs, 1991
Greene, Graham: Brighton Rock, PAN/Norstedt, 1990
Guillou, Jan: Ondskan, Bonniers, 1992
Kullman, Harry: De rödas uppror, Rabén & Sjögren, 1976
Vargas Llosa, Mario: Staden och hundarna, Bonniers, 1966

Robinsonader
Det finns en litterär genre som kallas robinsonader. Det var Daniel Defoe som med sin berömda bok Robinson Crusoe lade grunden till denna speciella litteratur. Robinsonaderna är ursprungligen äventyrsberättelser och handlar om människor som hamnat på öde öar. Men robinsonader behöver egentligen inte utspela sig på öde öar i havet. De kan även handla om ensamma, övergivna människor i städerna och på landsbygden. Det som förenar dessa människor är emellertid deras kamp för att överleva och få ordning på sin tillvaro. Läs några robinsonader och jämför dem med Flugornas herre. Tänk på miljö- och personskildringen liksom på berättartekniken. Vilka likheter och olikheter finns det? Hur påverkas och förändras människorna under sin isolering?

Blackwood, Gary L: Ensam i vildmarken, Opal, 1989
George, Jean Craighead: Vargflickan, Rabén & Sjögren, 1974
O'Dell, Scott: De blå delfinernas ö, Rabén & Sjögren, 1988
Southall, Ivan: Den öde ön, Berghs Förlag, 1986
Tetzner, Lisa: De skeppsbrutnas ö, Tidens förlag, 1985
Tournier, Michel: Fredag eller Ett liv i frihet, Mån-Pocket, 1986
Wernström, Sven: De hemligas ö, AWE/Gebers, 1985

Källa:

Alla Tiders Klassiker: Lärarböcker, Lärobok 7. ISBN 91-27-55172-5 B

Copyright © Hans-Eric Ekengren, Brita Lorentzson-Ekengren och Bokförlaget Natur och Kultur 1996