Nobelpriskampen
Demokrati eller Diktatur

Arbetsmaterial för lärare

Skrivuppgifter - Flugornas herre

1. Nasse blir utsatt för de andra pojkarnas hån och slag:
"Säger du va - Tjockis!"
Ralph tog ett steg framåt och Jack dängde till Nasse i huvudet. Nasses glasögon for av och klirrade mot stenarna. Nasse skrek i förskräckelse:
"Mina glasögon!"
Vad tänker och känner Nasse då han mobbas? Lev dig in i hans tankar och känslor. Låt honom berätta i en monolog. Om du vill kan du börja så här: "Vad är det egentligen för fel på mig! De kallar mig Tjockis och jag..."

Rubrik: Trakasserad

2. Tänk dig att du är journalist. Du ska intervjua Jack eller Ralph. Det har gått femton år sedan de kusliga händelserna på söderhavsön. Vad har hänt dem sedan de räddades från ön? Hur ser de nu på det som hände? Vad tycker Jack och Ralph om varandra nu? Har de träffats någon gång under de femton åren som gått? Vad hände i så fall under det mötet? Skriv din artikel för tidningen.

Rubrik: Femton år senare

Alternativ: Tänk dig att Ralph skriver ett brev till Jack och berättar om hur han nu ser på händelserna på ön; han berättar också om vad som hänt honom sedan de räddades från ön. Om du vill kan du i stallet låta Jack skriva brevet till Ralph:

Rubrik: Brevet till Jack (Ralph)

3. Simon är den bland pojkarna, som inte är blind av hatet; i stället för att instinktivt hata försöker han skapa klarhet, förklara det som händer. Simon är oberoende; han har medkänsla och ett slags inre trygghet. Simon förstår att fruktan endast finns i hans eget inre. När han berättar detta för de övriga pojkarna tror de att han är odjuret och därför dödas han. Lev dig in i Simons situation och skriv några blad i hans dagbok.

Rubrik: Simons tankar

4. Flugornas herre slutar i viss mening hoppfullt. De flesta pojkarna räddas till livet och kan återvända till England. Vad kan ungdomar själva göra för att bevara hoppet om en fredlig värld i framtiden? Vad kan vi göra för att förhindra ett tredje världskrig? Fundera på frågorna. Utgå från Flugornas herre och skriv ett diskussionsinlägg i en ungdomstidning och argumentera för dina åsikter.

Rubrik: Ungdomarna och världsfreden

5. Fundera på den bok du just läst. Säkert har den väckt många tankar hos dig. Skriv någonting som du tycker känns angeläget för dig just nu efter att du läst Flugornas herre. Sätt själv rubrik!

6. Pojkarna kände skräck, ångest och hot. Vad skrämmer och hotar barn och ungdomar i dag? Varifrån kommer hoten? Utgå från Goldings roman och dina egna erfarenheter och skriv någonting, en novell, en dikt eller några reflexioner om hotet och din egen rädsla.

Rubrik: Rädd

7. "...oändliga möjligheters okända indigo;..."
Så formulerar sig Golding om havet. Lek också du med orden och skriv uttrycksfulla bilder och liknelser om havet. Om du vill kan du i stället skriva en suggestiv, stämningsfull dikt om havet.

8. Golding skildrar naturen på söderhavsön levande och målande. Välj ut några naturavsnitt i romanen. Låt dig inspireras av Goldings sätt att skildra naturen och beskriv också du ett stycke natur som du själv tycker mycket om och som du känner väl till. Skriv så målande och uttrycksfullt du kan! Tänk dig att du skriver för att påverka någon att tycka som du.

Rubrik: Naturbild

Källa:

Alla Tiders Klassiker: Lärarböcker, Lärobok 7. ISBN 91-27-55172-5 B

Copyright © Hans-Eric Ekengren, Brita Lorentzson-Ekengren och Bokförlaget Natur och Kultur 1996