Nobelpriskampen
Demokrati eller Diktatur

Arbetsmaterial för lärare

Samtalsfrågor - Flugornas herre

1. Vad får vi veta om Ralph, Nasse, Jack och Simon? Vilket intryck får du av dem? Hurdana personer är de?

2. Vad skulle du kalla förhållandet mellan Ralph och Nasse? Varför? Mellan Nasse och de andra pojkarna? Hur reagerar du på detta?

3. Skulle du också ha röstat på Ralph som gruppens hövding? Varför, i så fall? "Han med snäckan." Vad betyder snäckan i detta sammanhang? Skulle Ralph ha valts till hövding utan snäckan? Vad tror du?

4. Varför finns det inga vuxna bland pojkarna? Vad har hänt med de vuxna?

5. Beskriv ön!

6. "Jack ryckte fram en ganska stor slidkniv som han hade där bak och körde in den i en trädstam." Så reagerar Jack då Ralph väljer ut pojkarna för den första upptäcktsfärden på ön. Varför gör Jack så här? Vad säger detta om honom?

7. Berätta om pojkarnas första vandring upp på berget. Vad händer dem? Vad ser de?

8. "Rök steg upp här och där bland klängväxterna som hängde som girlanger kring de döda eller döende träden." (s 55)
Studera denna brandskildring lite närmare. Hur beskriver Golding branden? Ge några exempel ur texten! Vilken effekt har detta på skildringen av branden?

9. Jack kommer tillbaka från jakten utan byte medan Ralph ensam har fått arbeta hårt för att bygga hyddorna. Kan du förstå Ralphs vrede mot Jack? Hur skulle du själv reagerat om du varit Ralph? Hur märks spänningen mellan Ralph och Jack i denna scen? Ralph är djupt besviken på Jack. Hur syns det? Ge några exempel ur texten.

10. Hur förklarar du konflikten mellan Ralph och Jack? Hur skulle de kunna göra för att lösa den?

11. Vid ett tillfälle blir Jack ursinnig på Nasse och slår honom i magen och i huvudet så att hans glasögon krossas. Varför ingriper ingen till Nasses försvar? Hur skulle du själv ha gjort om du varit där? Varför?

12. Varför kamouflagemålar sig Jack i ansiktet? Hur skulle du beskriva Jacks känsla i detta ögonblick? Hur tycker du att Jack påverkas av kamouflagemålningen? Har det någon betydelse om man maskerar sig? Förklara din åsikt! "De kände alltför väl till hur krigsmålningen släppte den inneboende vilden lös." Vad kommer du att tänka på?

13. Elden var viktig för pojkarna; den fick aldrig slockna. Ändå struntar Jack och hans grupp i elden och beger sig i stället ut på jakt och låter signalelden slockna. Hur ska man förklara detta?

14. "Det kom en båt. /---/ Jag var hövding och ni skulle göra som jag sa." Hur tror du Ralph känner sig då han säger detta framför den slocknade signalelden?

15. Före det stora mötet Ralph sammankallat promenerar han utmed stranden. "Han fann att han kommit till insikt om hur besvärligt livet är, detta liv där varje väg är en improvisation och en god del av ens vakna liv går åt till att se efter hur man går." Vad menar Ralph?

16. Varför urartar det stora mötet? Vad ville Ralph med detta möte? Vad är det för odjur pojkarna talar om? Hur ska man förklara deras rädsla för odjuret?

17. "Det kanske finns ett odjur i alla fall..." säger Simon och fortsätter. "Jo, jag menar det att... det kanske bara är vi själva." Vad menar Simon?

18. Varför tycker Jack så illa om Ralph och Nasse?

19. Hur uppträder Jack under det stora mötet? Varför? Vad skulle du kalla Jacks känsla under mötet? Vad kommer du att tänka på då du läser om hans uppträdande?

20. Pojkarna bygger upp ett eget samhälle på ön. Hur är det i början? Ge några exempel ur texten som belyser din åsikt. Hur förändras samhället och varför?

21. "Ralph /---/ återvände till sitt privata helvete. Förr eller senare skulle de komma fram till Slottet och hövdingen skulle bli tvungen att stiga fram." Hur tolkar du citatet?

22. Det talas om ett odjur. Varför följer Ralph med Jack upp på berget för att söka efter odjuret? Hur viktigt var detta beslut för Ralph? Vad är det som driver honom till detta beslut? Förklara din åsikt! Hur känner han sig innerst inne? Hur beskrivs detta? Ge några exempel!

23. Vilken hövding skulle du valt att följa, Jack eller Ralph? Förklara din åsikt! Varför väljer så många pojkar att följa Jack och överge Ralph? Hur ska en bra ledare vara? Skulle Nasse och Simon också passat som ledare? Vad tycker du? Finns Ralph och Jack i vårt eget samhälle? Vilka ledare kommer du i så fall att tänka på?

24. Grishuvudet blir Beelsebub, guden som är identisk med Satan i Gamla testamentet. Simon hör huvudet tala i egenskap av Flugornas herre, Beelsebub. "Att inbilla sig att Odjuret var någonting man kunde jaga och döda." Varför kunde man inte jaga och döda detta odjur?

25. Pojkarna slår ihjäl Simon. Hur ska man förklara detta? Såg de inte att det var Simon eller ...?

26. Jack ställer till med en stor grisfest. Vad skulle du kalla stämningen under denna fest? Hur skapar Golding denna stämning? Ge några exempel!

27. Hur förandras pojkarna under sin vistelse på ön? Vad tror du är förklaringen till denna förändring? Vem/Vilka bär ansvaret för pojkarnas förändring? Pojkarna själva eller deras ledare? Finns det kanske förmildrande omständigheter? Vilka då, i så fall?

28. Nasse mobbas av de andra pojkarna. Vad tror du kan vara orsaken? Varför blir vissa människor mobbade? Vilka är det som mobbar? Vad kan man säga om dem? Hur ska man kunna förebygga och förhindra att människor mobbas?

29. Vad tror du hade hänt om några vuxna överlevt flygkraschen och varit med pojkarna på ön?

30. Vad tror du hade hänt om det varit flickor i stället för pojkar som blivit isolerade på ön? Hade det lilla samhället utvecklats på samma vis? Förklara din åsikt!

31. Pojkarna hamnar i total frihet på ön. Kan människan hantera den totala friheten? Är det troligt, att människor som isoleras, utvecklas till brutala vildar? Vad skulle i så fall vara förklaringen?

32. Hur skulle du sammanfatta människosynen i Goldings bok? Hur ser Golding på civilisationen och samhället? Delar du Goldings åsikt? Varför? Varför inte?

33. Hur ska man förstå att pojkarna räddas av ett krigsfartyg?

34. Hur gör Jack för att bygga upp sin egen maktposition på ön? Hur kan det komma sig att han får de andra pojkarna med sig? Vad kommer du att tänka på från vårt eget samhälle?

35. Till vilken publik vänder sig Goldings berättelse, vuxna eller barn? Motivera din åsikt!

36. Hur skulle du sammanfatta bokens budskap? Vilka paralleller till vår egen tid och vår egen värld kan du dra?

37. Flugornas herre kan läsas som en allegori, en bildlig symbolisk berättelse där människor och händelser representerar vissa värden och idéer i samhället. Vilka idéer och värden är det fråga om? Vad symboliserar t ex elden, snäckan, krigsmålningen, den lilla ön och pojkarna själva?

38. "Ni leker och roar er", sa officeren. Hur framstår pojkarnas brutala maktkamp i officerens ögon? Hur förklarar du detta?

39. När Ralph möter officeren i slutet av boken börjar han gråta. Varför gråter Ralph, tror du?

40. I kapitlet Hyddor på stranden berättar Golding bl a om Simon och hans upplevelse i djungeln (s 69-72). Studera detta avsnitt närmare med tanke på berättartekniken, s 72. Hur får läsaren veta vilka ljud det är Simon hör? Och hur beskriver Golding Simons intensiva upplevelse av ljuset? Vilka verb använder författaren? Varför? Ge några exempel!

Källa:

Alla Tiders Klassiker: Lärarböcker, Lärobok 7. ISBN 91-27-55172-5 B

Copyright © Hans-Eric Ekengren, Brita Lorentzson-Ekengren och Bokförlaget Natur och Kultur 1996