Nobelpriskampen
Demokrati eller Diktatur

Om projektet "Demokrati eller diktatur"

Interaktiva webbaserade produktioner om mänskliga rättigheter

"Demokrati eller diktatur" är ett nytt projekt riktat mot skolor och elever för att stimulera läsandet. Projektet är konstruerat så att det kan passa in i all undervisning som berör temat demokrati. Projektet publicerades 29 oktober 2007.

Initiativtagare till "Demokrati eller diktatur!"

"Demokrati eller diktatur" är ett samarbete mellan Myndigheten för skolutveckling och Nobel Web AB. Nobel Web AB är ett dotterbolag till Nobelstiftelsens rättighetsförening och producerar sedan 1995 Nobelstiftelsens officiella webbplats Nobelprize.org. Webbplatsen innehåller information om samtliga 797 Nobelpristagare huvudsakligen på engelska. Sedan 2001 har fler än 40 webbaserade produktioner publicerats på engelska. Ta en titt! Nobelpriset är ett internationellt pris utdelat sedan 1901.

"Demokrati eller diktatur!" är det andra projektet i Nobelprize.orgs utbildningsprogram som publiceras på svenska språket. År 2006 publicerades "Fängslad!".

Beställning av boken Flugornas herre

Beställ en klassuppsättning av boken Flugornas herre hos bokförlaget Natur och Kultur där du loggar in dig som "skola". Minimibeställning av boken är 5 exemplar och den kostar 40 kr/ex. (moms och porto tillkommer). Du kan också beställa boken via kundtjänst hos Natur och Kultur, telefon 08-453 85 00.
Beställ boken hos Natur och Kultur »

Nobelpriskampen 2007

Tävlingen Nobelpriskampen 2007 rör boken Flugornas herre skriven av Nobelpristagaren William Golding.

Tävlingen pågår mellan 29 oktober och 31 december 2007. Efter 31 december finns webbplatsen fortfarande tillgänglig för fortsatt användning men chansen att vinna priser är borttagen.

Vinnarna utannonseras här den 9 januari 2008. »

Teknisk specifikation för att kunna använda "Demokrati eller diktatur"

Dator med ljud samt Internetuppkoppling. Webbläsaren måste ha en så kallad "plug-in" - Flash Player version 8 »

Kontaktperson:

Redaktör Karin Svanholm, Nobelprize.org, Nobel Web AB
Telefon: 08-663 03 58
E-post: Nobelpriskampen@nobelprize.org