Nobelpriskampen
Demokrati eller Diktatur

Fördjupningsuppgifter

Länkarna här nedanför leder till olika dokument med tips om hur man kan arbeta vidare med boken Flugornas herre i klassrummet.

William Golding »

4-5 sidor som ger en glimt av författarpersonligheten William Golding.

Samtalsfrågor - Flugornas herre »

40 samtalsfrågor om boken.

Skrivuppgifter - Flugornas herre »

Åtta förslag på skrivuppgifter.

Läs vidare! »

Tips på vidareläsning av William Goldings verk.

Gruppuppgifter »

15 förslag till olika gruppuppgifter att arbeta vidare med.

Tema - Ungdomsvåld eller Robinsonader »