Nobelpriskampen
Demokrati eller Diktatur

Arbetsmaterial för lärare

Gruppuppgifter

Arbeta i biblioteket och ta reda på mera om:

• kriget i Stilla havet under andra världskriget

• Pearl Harbor och det japanska anfallet mot den amerikanska flottbasen på Hawaii

• slaget vid Midwayöarna

• atombomberna över Hiroshima och Nagasaki

• engelska skolor

• Samla tillsammans några tankeväckande citat ur Flugornas herre. Samtala om citaten. Vilka associationer, frågor och känslor väcker de? Kanske kan ni komplettera era citat med passande bilder och foton? Gör ett collage av citaten och bilderna och låt dem spegla någonting typiskt för var tid och vårt samhälle.

• Välj ut ett avsnitt ur Flugornas herre och bearbeta det för en dramatisering, t ex någon dramatisk scen, där konflikten mellan Ralph och Jack är särskilt tydlig. Diskutera och analysera först de olika rollerna. Hur känner sig personerna just i detta ögonblick? Hur syns det att de känner sig så här? Hur ska dekoren se ut? Behövs det en berättare, som eventuellt knyter samman de olika scenerna?

• Den döde fallskärmsjägaren framstår som Beelsebub, det ondas symbol, Satan eller djävulen själv. Ondskan, djävulen tycks vara en del av människan själv. Gör en undersökning bland ungdomar och äldre om vad de tror om djävulen. Låt dem besvara frågan: Vad är djävulen? Ställ samman resultatet och redovisa det på lämpligt sätt.

• Någon har sagt ungefär så här: Djävulen finns om jag tillåter honom att finnas. Ljuset inom mig måste jag öva om det ska finnas kvar. Vi har den gud vi själva vill ha. Hur kan man öva ljuset inom sig? Samtala tillsammans om detta och ge era synpunkter.

• Det finns de som menar att våld, brutalitet, främlingskap oeh psykiskt lidande ytterst kan bero på att många människor i dag saknar andlighet och gudstro. Andlighet skulle således från början ha ingått i människans normala sätt att leva och handla men förlorats. Anta att det är så. Varför har då människor förlorat sin andlighet? Vad är andlighet? Och hur kan man återerövra den? Samtala om detta!

• Arrangera en utställning på temat: den mänskliga civilisationens bräcklighet. Samla bilder, skriv texter. Kanske kan ni också spela in lämplig musik som ni tycker passar som ackompanjemang till utställningen.

• Hur utbredd är mobbningen i dagens samhälle? Planera och genomför en undersökning av mobbningen på daghem, i skolor och på olika arbetsplatser. Intervjua t ex ansvariga arbetsledare. Presentera resultatet på lämpligt sätt. Ge också ett förslag på ett åtgärdsprogram mot mobbning och trakasserier.

• Gör ett rollspel om mobbning. Beskriv den som mobbas och den eller dem som mobbar. Försök förklara hur de inblandade känner sig och varför mobbningen uppstod och vilka följderna blev. Spela upp rollspelet och samtala därefter om resultatet.

• Vem passar egentligen bäst att vara folkets ledare? Är det en person med Ralphs, Jacks, Nasses eller Simons egenskaper? Gör tillsammans en affisch om den verklige ledaren, så som ni vill ha honom eller henne. Framhäv de egenskaper som ni sätter mest värde på.

• I Flugornas herre ger Golding en framtidsbild av civilisationens och samhällets utveckling. Om våld och diktatur får härska i världen går samhället under. Här följer fyra olika bildliga beskrivningar av framtiden:

Framtiden liknas vid ett tärningsspel
Framtiden liknas vid en långfärd i en liten båt på en mäktig flod
Framtiden liknas vid en åktur i en berg-och dalbana en beckmörk natt
Framtiden liknas vid en lång resa på ett välutrustat skepp.

Samtala tillsammans om de här framtidsbilderna. Hur tolkar ni dem? Vilken av beskrivningarna stämmer bäst med din egen uppfattning om framtiden? Vilken beskrivning av framtiden tycker du är mest sannolik? Vilken av beskrivningarna väljer du själv? Varför?
(Delvis efter Åke Bjerstedts rapport Lära för framtid, Lärarhögskolan i Malmö.)

Källa:

Alla Tiders Klassiker: Lärarböcker, Lärobok 7. ISBN 91-27-55172-5 B

Copyright © Hans-Eric Ekengren, Brita Lorentzson-Ekengren och Bokförlaget Natur och Kultur 1996