Nobelpriskampen
Fängslad

Nobelpriset

Nobelprisutdelning

Nobelprisutdelningen i Stockholm den 10 december 2005. Copyright © Nobelstiftelsen Foto: Hans Mehlin

Var kommer pengarna till Nobelprisen ifrån?

Som 17-åring pratade Alfred Nobel fem olika språk flytande. Alfred blev uppfinnare och affärsman och hade vid sin död år 1896 över 355 patent i olika länder - patentet på dynamit var ett av dem. Dessutom hade han startat 87 företag världen över. Alfred Nobels enorma förmögenhet skulle enligt hans testamente gå till ett pris som skulle delas ut varje år till den "som under det förlupne året hafva gjort menskligheten den största nytta" inom fysik, kemi, medicin, litteratur och fred. Fem år efter sin död 1901 kom så de första Nobelprisen att delas ut. 1969 tillkom även ett ekonomipris "till minne av Alfred Nobel" som delas ut av Sveriges Riksbank.

Nobelprisutdelningarna

I början av oktober varje år är det dags för annonseringen av årets Nobelpristagare. Ett par månader senare, på Alfred Nobels dödsdag den 10 december, får alla pristagarna motta sitt pris från den svenska kungen - ett diplom, en medalj och en prissumma på ca 10 miljoner svenska kronor. Prisutdelningen äger rum i Konserthuset i Stockholm, utom Nobels fredspris som enligt Alfreds testamente skulle delas ut i Oslo, Norge (på Alfred Nobels tid var Norge och Sverige i union med varandra fram till unionsupplösningen 1905 då Norge fick en egen kung).

Nobels fredspris och mänskliga rättigheter:

Nobels fredspris har bland annat delats ut till fredsförhandlare, fredsrörelser, organisationer och personer som verkat för nedrustning eller kämpat för mänskliga rättigheter i olika former.

Några få exempel på alla Nobelprisbelönade människorättskämpar:


Martin Luther King

Amerikanen Martin Luther King som förde en våldsfri kamp mot rasdiskrimineringen i USA fick Nobels fredspris 1964.


Aung San Suu Kyi

Burmesiskan Aung San Suu Kyi - som sedan 1989 suttit i husarrest utan tillstånd att ta emot vare sig besök eller telefonsamtal - fick Nobels fredspris 1991 för sin kamp för demokrati i Burma där respekt för de mänskliga rättigheterna bara är en dröm.


Shirin Ebadi

Iranskan och domaren Shirin Ebadi - belönades med Nobels fredspris 2003 för sitt arbete att främja demokrati och mänskliga rättigheter i sitt land - framför allt som förespråkare för kvinnors och barns rättigheter.


Röda Korset Organisationen Röda Korset - som har till uppgift att kontrollera att alla länder följer lagarna för de mänskliga rättigheterna - har blivit belönade med Nobels fredspris hela tre gånger. Röda Korsets grundare, Henri Dunant, fick det allra första Nobelpriset i fred 1901.

Amnesty International

Organisationen Amnesty International arbetar för mänskliga rättigheter (de definitioner som anges i Förenta Nationernas allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna) och belönades med 1977 års Nobelpris i fred.


Förenta Nationerna

Förenta Nationerna (FN) som 1948 kungjorde den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna har också belönats med Nobels fredspris flera gånger: 1954, 1981 och 2001.


 

Mer information om Nobelprisen

På Nobelstiftelsens webbplats Nobelprize.org kan man hitta information om alla de 787 Nobelpristagarna (på engelska).

Nobelpristagarfakta


Prisutdelning

Över 800 pristagare!

Nobelprisen har delats ut sedan 1901 och sedan 1969 även Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne.

Mellan åren 1901 och 2011 har 826 personer och 20 unika organisationer belönats med Nobelpriset eller Priset i ekonomisk vetenskap. Några av personerna och organisationerna har blivit belönade med ett Nobelpris fler än en gång.

Lista på alla Nobelpristagare  »

Lista på alla organisationer som blivit belönade med Nobels fredspris »

Lista på alla Nobelpristagare inom
| Fysik | Kemi | Medicin | Litteratur | Fred | Ekonomi|


Maathai

Bara 43 Nobelprisbelönade kvinnor!


Lista på alla Nobelprisbelönade kvinnor »


Bragg

Den yngsta Nobelpristagaren

Hittills är det Lawrence Bragg, som var 25 år när han blev belönad med Nobelpriset i fysik tillsammans med sin pappa år 1915.
Lista över de yngsta Nobelpristagarna »


Davis

Den äldsta Nobelpristagaren

Hittills är det Raymond Davis Jr. som var nästan 88 år när han blev belönad med Nobelpriset i fysik år 2002.
Lista över de äldsta Nobelpristagarna »


Satre

Två Nobelpristagare har avböjt priset!

Jean-Paul Sartre, belönad med Nobelpriset i litteratur 1964, avböjde priset för att han hade som regel att aldrig motta officiella utmärkelser.

Le Duc Tho, belönad med Nobels fredspris 1973 tillsammans med USA:s dåvarande utrikesminister Henry Kissinger. De fick priset för att ha förhandlat fram fredsfördraget i Vietnam. Le Doc Tho meddelade att han inte kunde ta emot fredspriset med tanke på situationen i Vietnam.


Pasternak

Fyra av Nobelpristagarna har blivit tvingade att avböja Nobelpriset!

Boris Pasternak, Nobelpristagaren i litteratur år 1958, blev tvingad av myndigheterna i Sovjetunionen att avböja priset.

Adolf Hitler förbjöd tre Nobelpristagare, Richard Kuhn, Adolf Butenandt och Gerhard Domagk, att ta emot Nobelpriset. Alla tre kunde senare ta emot diplomet och medaljen, men inte prissumman.


Dunant

Vilka har blivit belönade med Nobelpriset fler än en gång?

Röda Korset har blivit belönade med Nobels fredspris tre gånger. Dessutom blev Röda Korsets grundare, Henry Dunant, belönad med det allra första Nobelpriset i fred 1901.

Linus Pauling är den enda person som blivit belönad med två "odelade" Nobelpris - Nobelpriset i kemi 1954 och Nobels fredspris 1962.

   
 
Bardeen M. Curie Pauling
J. Bardeen M. Curie L. Pauling

Fysik 1956
Fysik 1972

Fysik 1903
Kemi 1911

Kemi 1954
Fred 1962

     
Sanger UNHCR logotype ICRC logotype
F. Sanger Röda Korset UNHCR och FN
Kemi 1958
Kemi 1980
Fred 1917
Fred 1944
Fred 1963
Fred 1954
Fred 1981
Fred 2001