Nobelpriskampen
Fängslad

Knepiga ord & uttryck

ur boken En dag i Ivan Denisovitjs liv av Alexander Solsjenitsyn

 

Klicka här för att visa ordlistan i bokstavsordning istället för i sidordning!

sid 5
revelj - väckningssignal (militärt)
stabsbacken - en stab är personalen som biträder en militär chef

sid 6
tajgan - barrskogsområde söder om tundran (tundra är en slätt med ständig tjäle norr om skogsgränsen i polarområdena)

sid 7 
brigad - stor militär operativ enhet

sid 8
kommendanturen - befattning såsom kommendant, högsta chef för en fästning
rödmatroser - matros tillhörande röda armén. En matros är en fullt utbildad sjöman

sid 9
tränsar - flätat snöre eller snodd

sid 10
hemtam - väl hemmastadd
ålåg - åligga = krävas av, komma på någons lott. Det åligger mig - det är min plikt att

sid 11
hjälte av Sovjetunionen - någon sorts titel på "ordentlig medborgare"
skodonsreglementen - skodon=fotbeklädnad, reglementen=bestämda regler så ordet betyder "bestämda regler för vad man får ha på fötterna"

sid 12
gaddar - tänder
reglementsvidrigt - något som strider mot reglementet, de bestämda reglerna
skodon - fotbeklädnad

sid 13
hirs - gräs, frö
golvtiljorna - golvplankorna
rödsot - dysenteri, en akut tarminfektion orsakad av Shigellabakterier som sprids med den sjukes avföring
skörbjugg - numera sällsynt sjukdom orsakad av brist på c-vitamin. Till symptomen hör ökad blödningstendens
trillat av pinn - dött

sid 15
magaragröt - gröt kokt på en gul gräsart

sid 16
kolonntäten - tät=främsta del av en trupp, kolonn=marschformering (militärt)

sid 17
fältskär - person inom krigsmakten som utförde enklare kirurgiska ingrepp på sårade soldater

sid 18 och 20
lisa - lättnad, lindring
sjukvårdsbataljonen - en bataljon är ett militärt förband som ofta är specialiserad på en viss uppgift, t ex sjukvård

sid 19
extraknäck - att jobba extra
fångkontingent - kontingent betyder trupp, grupp, manskapsstyrka
hållit sig på mattan - uppfört sig ordentligt

sid 20
papyrosser - cigarett med pappmunstycke

sid 21
interner - intern=någon som är inspärrad
reglementerade - reglementera=utfärda föreskrifter, bestämma regler

sid 22 
agitera - att i tal eller skrift ivrigt arbeta för något, söka påverka stämningen, upphetsa, bearbeta, söka vinna anhängare
baptisten - en baptist är en medlem av ett frikyrkligt samfund som bl.a. tillämpar vuxendop

sid 23
gåsmarsch - gå en och en i rad

sid 24
smörjelse - (helig) salva eller olja
vigga - låna

sid 25
schakal - vargliknande djur som är asätare

sid 26
hiskliga - inger starkt obehag

sid 28
fanjunkare - titel på befälsperson i ledande ställning på plutonsnivå
fångdagsverke - ett dagsverke är den mängd arbete en vuxen människa kan utföra på en dag
gördel - ett slags brett bälte
sträng - "tio dygns sträng" barsk, hård: här menar man tio dygns straffcell (som är ett hårt straff)

sid 30
kulminera - nå kulmen, vara på sin höjdpunkt
ny eller nedan - "Ny eller nedan kunde han räkna ut för vilket år som helst" betyder att han kunde räkna ut hur stor månen var bara man angav ett år och en dag. "Nedan" (nedgång) är den månfas då den belysta månytan blir mindre och mindre eller då månytan är helt mörk. "Ny" eller "nymåne" (uppgång) är den månfas då månytan just börjar belysas eller då den belysta månytan ökar

sid 31 
sötebrödsdagar - goda eller behagliga dagar

sid 32
ar - ytmått om 100 m2/kvadratmeter
dagsverksnormer - dagsverke=mängd arbete en vuxen människa kan utföra på en dag. Norm=allmänt godtagen regel

sid 33
kolchos - (ryskt) kollektivjordbruk
rubel - valutan i Ryssland/Sovjetunionen

sid 34
husarofficer - en officer över ett kavalleri som förr bestod av rytteri, men idag mest motoriserade förband
trojka - ryskt trespann, ledargrupp av tre personer

sid 35
Gulag - benämning av strafflägersystemet i Stalins Sovjetunionen. Ursprungligen en förkortning av "Huvudadministrationen för lägren", som grundades 1934. Gulag var en ledningscentral för bl a fängelser och arbetsläger som till största del låg i tundraområdet i norr och öster, bl a i Sibirien. Med tiden förvandlades förkortningen Gulag till en symbol för lägersystemet självt.
"vatten på en gås" - "för dem var lägret som vatten på en gås" - det berörde dem inte

sid 36
koppärr - ärr som uppstått efter sjukdomen smittkoppor
mästra - kitsligt anmärka på, klandra, behärska, bemästra
åkarbrasa - värma sig genom att slå armarna om sin egen kropp flera gånger efter varandra

sid 37
normsättaren - någon som fastställer regler (eller rättesnören) för något
"ställts på huvudet" - vända upp och ned på

sid 38
armeringsnät - när man armerar förstärker man ett material genom att infoga ett mer hållfast ämne, t ex ett nät

sid 39
sovjeterna - arbetarråd. Även sovjetmedborgare.
sävligt - långsamt, makligt

sid 40
Buchenwald - koncentrationsläger upprättat av nazisterna 1934
förlöpa sig - handla fel i hastigt mod, att förlora behärskningen
läppsyfilis - virussjukdom som gör att man bl a får sår på läpparna

sid 43
gammaltroende - en som vid en religiös väckelse eller reform behåller sin tidigare inställning. Bannlysta i Sovjetunionen 1666-1971. Stor betydelse för bevarandet av rysk kultur. (Vet alla vad bannlyst är? Bättre med förbjudna?)

sid 45
gullstol - (de bar papprullen i gullstol) på sammanflätande händer

sid 46
extraransoner - extra portion, extra tilldelningar
mulåsna - en mulåsna har en åsna till mor och en häst till far och är mindre och svagare än en mula som tvärtom har en häst till mor och en åsna till far. Mulåsnor, liksom mulor, föds sterila och kan därför inte få någon egen avkomma.

sid 48
ackordet - att arbeta på ackord är att utföra en viss mängd arbete för en viss lön
Bendera-anhängare - Stepan Bendera var en person som var knuten till en ukrainsk nationalistisk organisation. Bendera-anhängarna utförde gerillaliknande attacker mot regimen i Sovjetunionen. (Ukraina var införlivat i Sovjetunionen då boken utspelar sig. Idag är Ukraina en fristående stat.

sid 49
manke - kossans manke är det högsta ryggpartiet på kon

sid 51
dekret - tvingande befallning från myndighet

sid 52
överlag - genomgående

sid 53
träfracken - att hamna i träfracken var att hamna i kistan, dvs att dö och bli begraven.
underrättelsetjänst - militär verksamhet som består i att skaffa sig kunskap om fienden

sid 54
slipers - järnvägssyll

sid 56
sjestiorka - ryskt fängelseslang som betyder småtjuv, den som har uppgiften att städa i en cell, den som gör små tjänster åt andra fångar

sid 57
killing - unge av get.
"svängde själva någon hacka" - arbetade själva

sid 58
snyltare - en snyltgäst, någon som lever på andra(s bekostnad), någon som parasiterar

sid 63
Eisenstein - filmproducent av den sovjetiske filmen "Ivan den förskräcklige" från 1945

sid 64
effektuerat - utfört, verkställt

sid 66
arkebuserats - avrättats genom skjutning
kulaker - benämning på bönder i Sovjetunionen
kursetta - den som har bäst resultat/betyg
garnisonen - förläggning, samling truppförband förlagda till en ort
Röda armén - benämning på Sovjetunionens armé

sid 67
proletärer - person som tillhör proletariatet, arbetarklassen

sid 68 
basse - menig, värnpliktig soldat

sid 70
lod - tyngd upphängd i lina för kontroll av lodräta linjer eller vattendjup.

sid 71
stachanovit - Stachanov var en sovjetisk elitarbetare från Stalintiden - en måttstock på en högt presterande människa.
År 1935 når kampanjen om en sovjetmedborgares hjältedåd västvärldens öron. Gruvarbetaren [Aleksej Grigorjevitj Stachanov] skall först ha grävt fram 102 ton kol och efter det 227 ton, alltså fem gånger så mycket som genomsnittsproduktionen för en gruvarbetare. Stachanovs bedrift blev enormt uppmärksammad och nu startades ett raffinerat belöningssystem över hela Sovjetunionen där arbetarna skulle försöka nå upp till, eller överträffa resultatet. Gjorde någon det belönades denne bland annat med titeln "Arbetets hjälte". En framstående "stachanovit" hade också rätt att handla i särskilda lyxiga livsmedelsbutiker.

sid 77
retirerade - drog sig tillbaka för att undvika fienden

sid 78
bärtråg - ett tråg är ett öppet, avlångt fyrkantigt kärl, här använt till att bära murbruk.

sid 81 
åkarkamp - slutkörd häst

sid 82
sukta - känna längtan; vara utan
(Med uttrycket "Utan dig skulle hela fängelset få sukta." menas att hela fängelset skulle sakna honom. Hur skulle de klara sig utan honom?)
kötteder - grova svordomar

sid 83
bruket - murbruket

sid 84
fördämningar - byggnadsanläggning i form av en vall (för att hejda ett vattenflöde)

sid 85 
matros - fullt utbildad sjöman

sid 88
moldavier - person från Moldavien - ett land som gränsar till Ukraina och Rumänien och som fram till Sovjetunionens fall 1991 var en sovjetrepublik.

sid 89
pincenezen - franskt ord som betyder glasögon utan bågar, hålls fast med en klämma över näsryggen.
rigg - anordningar som gör det möjligt att sköta seglen på en farkost

sid 90
konvojen - h är menas vaktstyrkan som omger fångarna (En konvoj är en grupp av handelsfartyg med väpnat skydd av örlogsfartyg)

sid 92
epåletternas - en epålett är ett påsytt axelstycke på uniform, försett med fransar
stäppen - trädlös grässlätt

sid 93
kreverar - exploderar
riktkarl - person som tjänar som riktmärke vid truppuppställning

sid 94
mekar - meka även mecka=göra mekanikarbete; arbeta eller pyssla med motorer. (Här: de fångar som arbetade i de mekaniska verkstäderna)

sid 103 
korsband - typ av billig postförsändelse som lätt kan öppnas.

sid 105
alnsbreda - (alnsbreda axlar) aln - äldre längdmått om 59,38 cm.

sid 106
sannskyldiga - verklig, riktig, äkta

sid 111
must - utpressad saft av frukt, bär eller kött och dylikt. Bildligt betyder must kraft, märg.
skälvande - darrande, skakande

sid 112
amnesti - benådning
resignera - tröttna och inse det omöjliga i något
tapto - militär kvällssignal för nattvila

sid 113
jota - inte ett jota = inte någonting

sid 115
Lillefar med mustascherna - här menas Sovjetunionens dåvarande diktator Stalin.

sid 116
nattygsbord - stavas även nattduksbord. Idag en benämning av ett litet bord vid huvudändan av sängen. En nattduk var en broderad duk som man lade sina toalettsaker på en gång i tiden, men även bord utan duk som användes för sådant man behöver inför natten kallades nattduksbord.

sid 117
fog - hopfogningsställe
zonen - i boken menas fängelseområdet som var inhägnat

sid 118
skrodera - skryta, skrävla

sid 120
"att aldrig bli svaret skyldig"- att aldrig stå svarslös
jagareskader - en jagare är ett snabbgående krigsfartyg och en eskader är en större operativ enhet inom flotta eller flyg.

sid 121
tuberkulos - allvarlig och smittsam infektionssjukdom orsakad av tuberkelbaciller, tbc

sid 122
urkans - ryskt ord som betyder "kriminell fånge"

sid 124
korpralstrupe - någon som är van och bra på att vråla kommandon högt och ljudligt.
masande - röra sig långsamt och makligt

sid 127
vederstyggelse - något avskyvärt eller rysligt

sid 129
rigeln - en rigel (eller regel) är en typ av enklare låsanordning i form av en bom.
"ta i trä"- måtte det gå bra! (en sorts besvärjelse)

sid 130
kluns - klumpeduns, klumpig person

sid 131
förnöjd - glad, nöjd, belåten