Nobelpriskampen
Fängslad

Knepiga ord & uttryck

ur boken En dag i Ivan Denisovitjs liv av Alexander Solsjenitsyn

 

Klicka här för att visa ordlistan i sidordning istället för i bokstavsordning!

ackordet - (sid 48) att arbeta på ackord är att utföra en viss mängd arbete för en viss lön

agitera - (sid 22)  att i tal eller skrift ivrigt arbeta för något, söka påverka stämningen, upphetsa, bearbeta, söka vinna anhängare

alnsbreda - (sid 105) aln - äldre längdmått om 59,38 cm

amnesti - (sid 112) benådning

ar - (sid 32) ytmått om 100 m2/kvadratmeter

arkebuserats - (sid 66) avrättats genom skjutning

armeringsnät - (sid 38) när man armerar förstärker man ett material genom att infoga ett mer hållfast ämne, t ex ett nät

att aldrig bli svaret skyldig - (sid 120) att aldrig stå svarslös

baptisten - (sid 22) en baptist är en medlem av ett frikyrkligt samfund som bl.a. tillämpar vuxendop

basse - (sid 68)  menig, värnpliktig soldat

Bendera-anhängare - (sid 48) Stepan Bendera var en person som var knuten till en ukrainsk nationalistisk organisation. Bendera-anhängarna utförde gerillaliknande attacker mot regimen i Sovjetunionen. (Ukraina var införlivat i Sovjetunionen då boken utspelar sig. Idag är Ukraina en fristående stat.)

brigad - (sid 7) stor militär operativ enhet

bruket - (sid 83) murbruket

Buchenwald - (sid 40) koncentrationsläger upprättat av nazisterna 1934

bärtråg - (sid 78) ett tråg är ett öppet, avlångt fyrkantigt kärl, här använt till att bära murbruk

dagsverksnormer - (sid 32) dagsverke = mängd arbete en vuxen människa kan utföra på en dag, norm = allmänt godtagen regel

dekret - (sid 51) tvingande befallning från myndighet

effektuerat - (sid 64) utfört, verkställt

Eisenstein - (sid 63) Filmproducent av den sovjetiske filmen "Ivan den förskräcklige" från 1945

epåletternas - (sid 92) en epålett är ett påsytt axelstycke på uniform, försett med fransar

extraknäck - (sid 19) att jobba extra

extraransoner - (sid 46) extra portion, extra tilldelningar

fanjunkare - (sid 28) titel på befälsperson i ledande ställning på plutonsnivå

fog - (sid 117) hopfogningsställe

fångdagsverke - (sid 28) ett dagsverke är den mängd arbete en vuxen människa kan utföra på en dag

fångkontingent - (sid 19) kontingent betyder trupp, grupp, manskapsstyrka

fältskär - (sid 17) person inom krigsmakten som utförde enklare kirurgiska ingrepp på sårade soldater

fördämningar - (sid 84) byggnadsanläggning i form av en vall (för att hejda ett vattenflöde)

förlöpa sig - (sid 40)  handla fel i hastigt mod, att förlora behärskningen

förnöjd - (sid 131) glad, nöjd, belåten

gaddar - (sid 12) tänder

gammaltroende - (sid 43) en som vid en religiös väckelse eller reform behåller sin tidigare inställning/tro. Bannlysta i Sovjetunionen 1666-1971. Stor betydelse för bevarandet av rysk kultur

garnisonen - (sid 66) förläggning, samling truppförband förlagda till en ort

golvtiljorna - (sid 13) golvplankorna

Gulag - (sid 35) benämning av strafflägersystemet i Stalins Sovjetunionen. Ursprungligen en förkortning av "Huvudadministrationen för lägren", som grundades 1934. Gulag var en ledningscentral för bl a fängelser och arbetsläger som till största del låg i tundraområdet i norr och öster, bl a i Sibirien. Med tiden förvandlades förkortningen Gulag till en symbol för lägersystemet självt

gullstol - (sid 45) "de bar papprullen i gullstol" betyder att de bar den på sammanflätade händer

gåsmarsch - (sid 23) gå en och en i rad

gördel - (sid 28) ett slags brett bälte

hemtam - (sid 10) väl hemmastadd

hirs - (sid 13) gräs, frö

hiskliga - (sid 26) inger starkt obehag

husarofficer - (sid 34) en officer över ett kavalleri som förr bestod av rytteri, men idag mest motoriserade förband

hållit sig på mattan - (sid 19) uppfört sig ordentligt

interner - (sid 21) intern=någon som är inspärrad

jagareskader - (sid 120) en jagare är ett snabbgående krigsfartyg och en eskader är en större operativ enhet inom flotta eller flyg

jota - (sid 113) inte ett jota=inte någonting

killing - (sid 57) unge av get

kluns - (sid 130) klumpeduns, klumpig person

kolchos - (sid 33) (ryskt) kollektivjordbruk

kolonntäten - (sid 16) tät - främsta del av en trupp. Kolonn=marschformering (militärt)

kommendanturen - (sid 8) befattning såsom kommendant, högsta chef för en fästning

konvojen - (sid 90) här menas vaktstyrkan som omger fångarna (en konvoj är en grupp av handelsfartyg med väpnat skydd av örlogsfartyg)

korpralstrupe - (sid 124) Någon som är van och bra på att vråla kommandon högt och ljudligt

korsband - (sid 103)  typ av billig postförsändelse som lätt kan öppnas.

koppärr - (sid 36) ärr som uppstått efter sjukdomen smittkoppor

kreverar - (sid 93) exploderar

kulaker - (sid 66) benämning på bönder i Sovjetunionen

kulminera - (sid 30) nå kulmen, vara på sin höjdpunkt

kursetta - (sid 66) den som har bäst resultat/betyg

kötteder - (sid 82)  grova svordomar

lisa - (sid 18 och 20) lättnad, lindring

Lillefar med mustascherna - (sid 115) här menas Sovjetunionens dåvarande diktator Stalin

lod - (sid 70) tyngd upphängd i lina för kontroll av lodräta linjer eller vattendjup.

läppsyfilis - (sid 40) virussjukdom som gör att man bl a får sår på läpparna

magaragröt - (sid 15) gröt kokt på en gul gräsart

manke - (sid 49) kossans manke är det högsta ryggpartiet på en ko

masande - (sid 124) röra sig långsamt och makligt

matros - (sid 85)  fullt utbildad sjöman

mekar - (sid 94) meka även mecka=göra mekanikarbete, arbeta eller pyssla med motorer (här: de fångar som arbetade i de mekaniska verkstäderna)

moldavier - (sid 88) person från Moldavien - ett land som gränsar till Ukraina och Rumänien och som fram till Sovjetunionens fall 1991 var en sovjetrepublik

mulåsna - (sid 46 och 79) en mulåsna har en åsna till mor och en häst till far och är mindre och svagare än en mula som tvärtom har en häst till mor och en åsna till far. Mulåsnor, liksom mulor, föds sterila och kan därför inte få någon egen avkomma

must - (sid 111) utpressad saft av frukt, bär eller kött och dylikt. Bildligt betyder must kraft, märg

mästra - (sid 36) kitsligt anmärka på, klandra, behärska, bemästra

nattygsbord - (sid 116) även nattduksbord. Idag en benämning på ett litet bord vid huvudändan av sängen. En nattduk var en broderad duk som man lade sina toalettsaker på en gång i tiden, men även bord utan duk som användes för sådant man behöver inför natten kallades nattduksbord.

normsättaren - (sid 37) någon som fastställer regler (eller rättesnören) för något

ny eller nedan - (sid 30) "Ny eller nedan kunde han räkna ut för vilket år som helst" betyder att han kunde räkna ut hur stor månen var bara man angav ett år och en dag. "Nedan" (nedgång) är den månfas då den belysta månytan blir mindre och mindre eller då månytan är helt mörk. "Ny" (uppgång) är den månfas då månytan just börjar belysas eller då den belysta månytan ökar

papyrosser - (sid 20) cigarrett med pappmunstycke

pincenezen - (sid 89) franskt ord som betyder glasögon utan bågar, hålls fast med en klämma över näsryggen

proletärer - (sid 67) person som tillhör proletariatet, arbetarklassen

reglementerade - (sid 21) reglementera - utfärda föreskrifter, bestämma regler

reglementsvidrigt - (sid 12) något som strider mot reglementet, de bestämda reglerna

resignera - (sid 112) tröttna och inse det omöjliga i något

retirerade - (sid 77) drog sig tillbaka för att undvika fienden

revelj - (sid 5) väckningssignal (militärt)

rigeln - (sid 129) en rigel (eller regel) är en typ av enklare låsanordning i form av en bom

rigg - (sid 89) anordningar som gör det möjligt att sköta seglen på en farkost

riktkarl - (sid 93) person som tjänar som riktmärke vid truppuppställning

rubel - (sid 33) valutan i Ryssland/Sovjetunionen

Röda armén - (sid 66) benämning på Sovjetunionens armé

rödmatroser - (sid 8) matros tillhörande röda arméen. En matros är en fullt utbildad sjöman

rödsot - (sid 13) dysenteri, en akut tarminfektion orsakad av Shigellabakterier som sprids med den sjukes avföring

sannskyldiga - (sid 106) verklig, riktig, äkta

schakal - (sid 25) vargliknande djur som är asätare

sjestiorka - (sid 56) ryskt fängelseslang som betyder småtjuv, den som har uppgiften att städa i en cell, den som gör små tjänster åt andra fångar

sjukvårdsbataljonen - (sid 18)  en bataljon är ett militärt förband som ofta är specialiserad på en viss uppgift, t ex sjukvård

skodonsreglementen - (sid 11) skodon=fotbeklädnad, reglementen=bestämda regler, så ordet betyder "bestämda regler för vad man får ha på fötterna"

skrodera - (sid 118) skryta, skrävla

skälvande - (sid 111) darrande, skakande

skörbjugg - (sid 13) numera sällsynt sjukdom orsakad av brist på c-vitamin. Till symptomen hör ökad blödningstendens

slipers - (sid 54) järnvägssyll

smörjelse - (sid 24) (helig) salva eller olja

snyltare - (sid 58) en snyltgäst, någon som lever på andra(s bekostnad), någon som parasiterar

sovjeterna - (sid 39) arbetarråd. Även sovjetmedborgare

stabsbacken - (sid 5) en stab är personalen som biträder en militär chef

stachanovit - (sid 71) Stachanov var en sovjetisk elitarbetare från Stalintiden - en måttstock på en högt presterande människa. År 1935 når kampanjen om en sovjetmedborgares hjältedåd västvärldens öron. Gruvarbetaren [Aleksej Grigorjevitj Stachanov] skall först ha grävt fram 102 ton kol och efter det 227 ton, alltså fem gånger så mycket som genomsnittsproduktionen för en gruvarbetare. Stachanovs bedrift blev enormt uppmärksammad och nu startades ett raffinerat belöningssystem över hela Sovjetunionen där arbetarna skulle försöka nå upp till, eller överträffa resultatet. Gjorde någon det belönades denne bland annat med titeln "Arbetets hjälte". En framstående "stachanovit" hade också rätt att handla i särskilda lyxiga livsmedelsbutiker

sträng - (sid 28) "tio dygns sträng" barsk, hård: här menar man tio dygns straffcell (som är ett hårt straff)

ställts på huvudet - (sid 37) vända upp och ned på

stäppen - (sid 92) trädlös grässlätt

sukta - (sid 82) känna längtan, vara utan
(med uttrycket "utan dig skulle hela fängelset få sukta." menas att hela fängelset skulle sakna honom - hur skulle de klara sig utan honom?)

svängde själva någon hacka - (sid 57) arbetade själva

sävligt - (sid 39)  långsamt, makligt

sötebrödsdagar - (sid 31)  goda eller behagliga dagar

ta i trä - (sid 129) måtte det gå bra! (en sorts besvärjelse)

tajgan - (sid 6) barrskogsområde söder om tundran (tundra är en slätt med ständig tjäle norr om skogsgränsen i polarområdena)

tapto - (sid 112, 124) militär kvällssignal för nattvila

trillat av pinn - (sid 13) dött

trojka - (sid 34) ryskt trespann, ledargrupp av tre personer

träfracken - (sid 53 och 93) att hamna i träfracken var att hamna i kistan, dvs att dö och bli begravd

tränsar - (sid 9) flätat snöre eller snodd

tuberkulos - (sid 121) allvarlig och smittsam infektionssjukdom orsakad av tuberkelbaciller

underrättelsetjänst - (sid 53) militär verksamhet som består i att skaffa sig kunskap om fienden

urkans - (sid 122) ryskt ord som betyder "kriminell fånge"

vatten på en gås - (sid 35) "för dem var lägret som vatten på en gås" - det berörde dem inte

vederstyggelse - (sid 127) något avskyvärt eller rysligt

vigga - (sid 24)  låna

zonen - (sid 117) i boken menas fängelseområdet som var inhägnat

åkarkamp - (sid 81)  slutkörd häst

ålåg - (sid 10) åligga=krävas av, komma på någons lott. Det åligger mig - det är min plikt att

överlag - (sid 52) genomgående