Nobelpriskampen
Fängslad

Förvirrad av alla namn i boken?

 

Ryska namn och karaktärer i boken En dag i Ivan Denisovitjs liv

Att det är lite snurrigt med alla olika namn i En dag i Ivan Denisovitjs liv beror delvis på att man i Ryssland har tre namn. Vilka av dem man använder beror på hur personlig man vill vara. Dessutom används smeknamn, fångnummer och olika militära titlar om vartannat i boken. Lägerfången Bujnovskij benämns, som exempel, ofta bara med titeln "kommendörkaptenen", den grad han hade i flottan innan han hamnade i straffläger.

Huvudpersonens namn Ivan Denisovitj Sjuchov:
Ivan är förnamnet.
Denisovitj är "fadersnamnet". Betyder "son till pappan Denis" - precis som vi tidigare hade i Sverige med Persson, Persdotter, Eriksson, Eriksdotter osv.
Sjuchov är efternamnet.

Ibland kallas huvudpersonen i boken för Sjuchov, ibland för Ivan och ibland för Ivan Denisovitj. Han benämns även med sitt fångnummer S-854. Vid ett tillfälle kallas han även för Vanja (smeknamn för Ivan) och vid ett annat för "stachanovit" (med ordet menas en högt presterande människa - Stachanov var en sovjetisk elitarbetare från Stalintiden). Ännu mer förvirrande är att Ivan Denisovitj Sjuchov själv kallar en av lägerfångarna som heter Johan Kilgas för Ivan som smeknamn. 

Ytterligare exempel på "namnförvirring" är när Sjuchov besöker sjukstugan i början av boken (sid 17). Då står det först: "I jourrummet satt fältskären, en ung pojke, Kolja Vdovusjkin, vid ett rent och prydligt bord." "Där fanns ingen annan". I nästa sekund säger Sjuchov:
"- Jo ... Nikolaj Semjonovitj ... jag är liksom sjuk ...".  Då kan man undra vem det är när det inte fanns någon annan än Kolja Vdovusjkin i rummet? Det är den först nämnda Kolja Vdovusjkin som heter Nikolaj Semjonovitj Vdovusjkin. Kolja är ett smeknamn av Nikolaj.

Några av karaktärerna i boken

Klicka på LYSSNA-knapparna om du vill höra hur namnen uttalas på ryska!

Aljosjka

aljosjka.mp3

Baptist som har britsen ovanför Sjuchov i baracken. Gör saker för sina medfångar utan att förvänta sig något tillbaka. Läser varje kväll i Nya testamentet som han har gömt i sin säng och diskuterar trosfrågor med Sjuchov. Är dömd till 25 år i straffläger för sin religiösa tro.

Andrej Prokofjevitj Tiurin

andrej.mp3

Benämns även som Andrej Tiurin eller Andrej Prokofjevitj. Är brigadchef i huvudpersonen Sjuchovs brigad 104. Han ser till att fångarna får ordentligt med mat och ordnar stora ransoner åt dem. Son till en kulak, en bonde, och framträder som mer sympatisk efter att han har berättat sitt livs historia vid kaminen. Sitter inne för andra gången, denne GULAGs son, och kan lägrets seder och bruk på sina fem fingrar.

Bujnovskij

bujnovskij.mp3

Var kommendörkapten av första graden på en sovjetisk jagare innan han blev fängslad. Blir ofta benämnd som kommendörkaptenen eller kaptenen. Har bara suttit tre månader i lägret och har därför ännu inte blivit "lägersmart". Tycker om att förklara saker och ting och kan räkna ut hur månen kommer att se ut för vilket år och vilken dag som helst.

Caesar Markovitj

caesar.mp3

Brigadkamrat till Sjuchov och har britsen under honom. En "intellektuell" som innan han blev fängslad hade spelat in film. Genom regelbundna leveranser av matpaket utifrån har han kunnat muta till sig vissa privilegier i lägret - han behöver inte äta i den stökiga matsalen, jobba ute i kylan och han har en pälsmössa.

Der

bujnovskij.mp3

"... aset, fångarnas egen förman, som hetsade sina fångbröder värre än hundar." Byggförman som är en privilegierad fånge med hög matranson och egen sovhytt. Avskydd av medfångarna. Försöker sätta dit brigadchefen Andrej Prokofjevitj Tiurin för att dennes brigad snott takpapp.

Fetiukov

bujnovskij.mp3

Har öknamnet schakalen, efter djuret som är asätare. Verkar inte ha något att leva för. Har hustru och tre barn i friheten men när han åkte in hade alla tagit avstånd från honom och hustrun hade gift om sig. Han får därför ingen hjälp från någon. Till skillnad mot huvudpersonen Sjuchov, som jobbar som en galning för att få lite extra bröd, spelar den här personen på andras medlidande och försöker tigga till sig extra mat och cigarrettfimpar.

Goptjik

bujnovskij.mp3

Endast 16 år gammal och en kille som huvudpersonen Sjuchov tycker mycket om. Kanske för att Sjuchov själv haft en son som dött? Goptjik "var kelsjuk som en kalv och fjäskade in sig hos alla. Men samtidigt var han full i fan - allt som fanns i de matpaket han fick åt han själv upp på nätterna."

Haltis

En av fångarna som lyckats få det mer privilegierade jobbet som matsalsvakt och därmed slipper jobba ute i kylan. Kallas Haltis för han är halt och "var stark som en björn, det aset". Han har skaffat sig en björkkäpp som han drämmer till dem som inte lyder order med.

Ivan Denisovitj Sjuchov

bujnovskij.mp3

Huvudpersonen i boken med fångnummer S-854. Har suttit åtta år i straffläger och har två år kvar. Har en förmåga att ta viss kontroll över sitt liv i lägret - han vet hur han ska göra för att få lite extra mat och tjäna lite pengar. Innan han blev fängslad var han snickare på en kolchos, ett ryskt kollektivjordbruk. Han har fru och två döttrar. En son har dött.

Johan Kilgas

johan.mp3

En av lägrets lettländare som huvudpersonen Sjuchov gillar att arbeta med och som han ibland kallar för Ivan. En skämtare som hela brigaden tycker om. Får två matleveranser utifrån varje månad och är skär om kinderna som om han inte alls befinner sig i ett straffläger. (Anledningarna till varför estländare och lettländare blivit dömda och satta i strafflägret nämns inte i boken, men Estland och Lettland blev invaderat och införlivat i Sovjetunionen 1940 och tiotusentals människor från de här länderna tillfångatogs.)

Lägerkommendanten

Den högste chefen i lägret. Nämns aldrig vid namn. Sjuchov kallar honom "tjockis" vid ett tillfälle. Utfärdar stränga order om att alla fångar som går för sig själva skall sättas i straffcell. Likaså hamnar de i straffcell om de besöker någon annan barack än deras egen i lägret.

Senka Klevsjin

senka.mp3

Stillsam man som är döv för hans trumhinnor spräcktes 1941. Samma år blev han tillfångatagen av tyskarna och hamnade i koncentrationsläger där han undgick döden som genom ett under. "Om man förlöper sig, brukade han säga, så går man under."

Volkovoj

volkovoj.mp3

Löjtnant, disciplinchefen i lägret. Inte bara fångarna och fångvaktarna utan också den högste chefen för lägret, lägerkommendanten, är rädda för Volkovoj. Namnet Volkovoj beyder "den varglike" och som en varg ser han även ut.

Pavlo

pavlo.mp3

Överordnad lägerfånge som var vice brigadchef i Sjuchovs brigad. Brigadchefen Andrej Prokofjevitj Tiurins närmaste man. Västukrainare. Frisk och sund och ännu oförstörd av lägren, småfet av ukrainska kroppkakor.

Nikolaj Semjonovitj Vdovusjkin

nikolaj.mp3

Omnämns som Kolja Vdovusjkin (Kolja är smeknamn på Nikolaj), bara Vdovusjkin eller Nikolaj Semjonovitj. Lägerfånge som lyckats få en position som fältskär (person som utför enklare kirurgiska ingrepp) trots att han inte har någon som helst erfarenhet av detta. Kan ägna sig åt att sitta och skriva poesi på arbetstid och slipper ha fångnumret på sin vita mössa och rock.