Nobelpriskampen
Fängslad

STRAFFLÄGRENS AVSLÖJARE
- Alexander Solsjenitsyn

alexander.mp3

Den Nobelprisbelönade författaren Alexander Solsjenitsyn, född 1918 (klicka på LYSSNA-knappen här intill om du vill höra hur namnet uttalas på ryska), blev världskänd för sin roman En dag i Ivan Denisovitjs liv - en bok om en helt vanlig dag för en lägerfånge i det forna Sovjetunionen. Solsjenitsyn skrev boken efter att själv ha genomlevt strafflägrens helvete.

Soljenitsyn

Alexander Solsjenitsyn, när han i december 1974 var i Stockholm för att ta emot sitt Nobelpris. Solsjenitsyn tilldelades Nobelpriset i litteratur redan 1970, men tordes inte åka till Sverige förrän 1974 eftersom han riskerade att inte få återvända.
Foto: Stig Fredrikson

 

Hans brev till en vän lästes av säkerhetspolisen och så fick han åtta års fängelse ...

När kriget mot tyskarna i Sovjetunionen bryter ut 1941, har Solsjenitsyn läst matematik och fysik på universitetet och även tagit en kurs i litteratur. Ända sedan tonåren hade Solsjenitsyn drömt om att bli författare. Därför planerade han att fortsätta litteraturstudierna i Moskva. Istället får han rycka in i armén.

1945 har han två gånger blivit belönad med tapperhetsmedalj och befordrats till artillerikapten. Ändå blir han, en gråmulen februaridag 1945 ute vid fronten mot tyskarna, plötsligt arresterad och bortförd. Han döms till åtta års fängelse i en rättegång där han själv inte får närvara. Men vad hade han gjort? Han anklagades för grovt förtal mot diktatorn Stalin. I ett brev till en vän hade han använt ett täcknamn för Stalin då han kritiserat Stalins krigsstrategi och personkulten kring den store ledaren. Trots täcknamnet var säkerhetspolisen helt säker: de respektlösa orden gällde Stalin. Sådant måste straffas - hårt.

"Jag arresterades på grund av mina naiva föreställningar. Jag visste att det var förbjudet att skriva om militära ting i brev från fronten, men jag trodde, att det var tillåtet att tänka och reflektera" förklarade Solsjenitsyn själv det som hände i en intervju.

Den dag Stalin dog, den 5 mars 1953, blev Soljenitsyn åter en fri man efter åtta år i olika former av straffläger.

Sprängstoff

När Solsjenitsyns första och självbiografiska bok En dag i Ivan Denisovitjs liv publicerades i Sovietunionen 1962 var det sprängstoff. Ingen hade hittills vågat avslöja Stalins terror mot de ryska folket. Ryssarna hade kunnat läsa om hur deras egna landsmän behandlades i de tyska förintelselägren, men aldrig ett ord hade skrivits om Stalinregimens fruktansvärda brott mot sina egna. Och av dem som hade lyckan att överleva arbetslägren var det ett fåtal som fick möjlighet att vittna. Få insåg att En dag i Ivan Denisovitjs liv var en sinnebild av hela det sovjetkommunistiska systemet.

Nobelprisbelönad skildring av slavlägren

"för den etiska kraft varmed han fullföljt den ryska litteraturens omistliga traditioner"

1970 blev Solsjenitsyn belönad med Nobelpriset i litteratur "för den etiska kraft varmed han fullföljt den ryska litteraturens omistliga traditioner". Han ville inte resa till Stockholm och ta emot priset själv, då han var rädd för att han inte skulle få återvända till sitt hemland om han lämnade Sovjetunionen. Och mycket riktigt, 1974, då han skrivit flera sovjetkritiska böcker, blev han utvisad för gott som landsförrädare. I USA levde han i exil fram till 1994 då han äntligen tilläts flytta hem igen. Idag är han gammal och sjuk och lämnar aldrig sin bostad.

Soljenitsyn

Solsjenitsyn i Kiev 1973, innan han utvisades ur Sovjetunionen för landsförräderi.
Foto: Stig Fredrikson

 

Solsjenitsyns Nobelföreläsning

Nobelpristagarna har en skyldighet och det är att hålla en Nobelföreläsning. Då Alexander Solsjenitsyn inte själv kunde närvara i Stockholm 1970 för att ta emot sitt pris kunde han inte hålla denna Nobelföreläsning. Läs den spännande historien om hur detta löstes ...
Hur jag hjälpte Alexander Solsjenitsyn att smuggla ut hans Nobelföreläsning från Sovjetunionen »

Alexander Solsjenitsyns Nobelföreläsning (på engelska) »

Källor:

Aprilnumret 2006 av tidningen Populär Historia innehåller ett stort reportage om Gulagsystemet och Alexander Solsjenitsyn. Man kan beställa tidningen på deras webbplats. Gå dit »

Alexander Solsjenitsyn, Biografi och dokument, Hans Björkegren, Wahlström & Widstrand 1971

Alla Tiders Klassiker: Lärarböcker, Lärobok 6. ISBN 91-27-55171-7