Nobelpriskampen
Fängslad

Arbetsmaterial för lärare

Läs vidare!

Den första kretsen handlar bl a om Solsjenitsyns tid i ett av Stalins beryktade specialfängelser, där fångarna tvingades arbeta med forskning och teknisk utveckling. Det är ett slags mentalt straffarbete i statens tjänst. Jämfört med andra vanliga fångar i de fruktade arbetslägren runt om i Ryssland är specialfångarna privilegierade, även om de är precis lika rättslösa som sina olycksbröder i andra arbetsläger.

Fångarna i speciallägret för många intressanta diskussioner; de ger sina synpunkter på både ryska revolutionen och stalinismen.

I ett av bokens avsnitt får läsaren till och med möta Stalin själv.

Även i Cancerkliniken förs långa och djupa politiska diskussioner mellan patienterna på sjukhuset. Patienterna är också fångar fastän de lever som fria människor. De är nämligen fångade i sin sjukdom och fast i stalinismens mörker.

Boken skildrar Solsjenitsyns egna intryck av patienter och sjukhusmiljö på ett specialsjukhus för cancersjuka människor.

GULAG-arkipelagen avslöjar den vidriga ryska "fängelseindustrin". Det är en dokumentärskildring, som bygger på mängder av uppgifter från intervjuer och på författarens egna erfarenheter av ryska fängelser. GULAG-arkipelagen skildrar tiden från revolutionen 1917 fram till Stalins död 1953 och den efterföljande avstaliniseringsprocessen. I GULAG-arkipelagen går Solsjenitsyn tillbaka till Lenins tid som regeringschef och visar att utrensningen av regimens kritiker redan började under hans tid.

Solsjenitsyns självbiografi heter En kalv med eken stångades. Där berättar Solsjenitsyn om sina första tjugo år som författare. Boken ger en klar bild av de svårigheter som författaren råkade ut för, då han försökte få sina verk publicerade. Läsaren får följa den spännande underjordiska kampen mot myndigheterna. Självbiografin skildrar bl a händelserna i samband med att säkerhetspolisen kommit över ett manuskript av GULAG-arkipelagen och hur polisen med alla tänkbara medel försökte stoppa publiceringen men misslyckades.

I självbiografin berättar Solsjenitsyn också om det djävulska spelet i samband med Nobelpriset och om den dramatiska utvisningen till USA.

Det röda hjulet är ett samlingsnamn på det som kommer att bli Alexander Solsjenitsyns väldigaste verk. Det är en brett upplagd episk romansvit som vill ge den sanna historien om den ryska revolutionen. Augusti 14 heter den första delen; Oktober 16 är den andra delen i verket och består av två volymer; en tredje del har fått namnet Mars 17 och en fjärde heter April 17. Solsjenitsyn kallar själv delarna för "knutar", där varje del bildar en sådan "knut" i den omfattande episka berättelsen om den ryska revolutionen och maktmaskineriet. Det röda hjulet är på samma gång både en anklagelse mot och en hyllning till den ryska revolutionen, ur vilken den sovjetiska staten växte fram.

Alexander Solsjenitsyn har också skrivit noveller. En berömd novell heter Högra handen.

 

Källa:

Alla Tiders Klassiker: Lärarböcker, Lärobok 6. ISBN 91-27-55171-7

Copyright © Hans-Eric Ekengren, Brita Lorentzson-Ekengren och Bokförlaget Natur och Kultur 1995