Nobelpriskampen
Fängslad

Arbetsmaterial för lärare

Skrivuppgifter - En dag i Ivan Denisovitjs liv

1. Solsjenitsyns roman om lägerfångarnas liv i Stalins Ryssland väcker många tankar hos läsaren. Vilka tankar väcker romanen hos dig? Fundera på människor och avsnitt du särskilt fäst dig vid och skriv ner dina tankar. Tänk dig att det du skriver ska publiceras i en tidning under rubriken Minnesvärda böcker.

Rubrik: Fångarna, lägret och kölden


2. "Man måste be om det andliga" säger Aljosjka till Sjuchov. Vad tror du Aljosjka menar med sitt påstående? Är det viktigt att slå vakt om det andliga i livet? Vad är i så fall det andliga? Vad menar du med andligt och vad betyder det för dig? Hur ser vår tid på det som är andligt? Fundera på det här! Utgå sedan från frågorna och Solsjenitsyns bok och skriv en insändare på temat andliga värden i livet.

Rubrik: Andligt i livet


3. Fångarna i Solsjenitsyns bok visar varandra både kamratskap och solidaritet. Utgå från En dag i Ivan Denisovitjs liv och skriv någonting på temat kamratskap. Det kan vara en dikt, en novell eller några tankar.

Rubrik: Kamratskap


4. Alexander Solsjenitsyn beskriver en helt vanlig dag i en människas liv. Berätta också du om en dag i ditt liv men välj i stället en ovanlig dag.

Rubrik: En ovanlig dag i mitt liv


5. Föreställ dig den dagen då Ivan Denisovitj Sjuchov blir fri och släpps ut ur fängelset. Han kommer hem till sin födelsestad och ska börja ett nytt liv. Hur kändes det att komma hem igen? Hur mottogs han? Vad kändes svårast? Skriv en novell och berätta vidare om Sjuchov.

Rubrik: Sjuchov - före detta straffånge


6. Du är journalist och ska skriva ett reportage om Sjuchov och några av hans medfångar sedan de blivit frigivna. Du träffar dem en dag strax efter frigivningen från arbetslägret och intervjuar dem om deras tankar om och upplevelser av fångenskapen, om kamratandan och fångvaktarna. Lev dig in i fångarnas situation. Hur tror du de svarar?

Rubrik: Reportage om ett fångläger


7. Sjuchov och de andra fångarna har knappast något värde i arbetslägret. Fångarna saknar människovärde och behandlas också därefter. Fundera på ordet människovärde. Har alla människor lika värde? Finns det kanske olika innebörder i ordet värde? Hur står det till med människovärdet i världen i dag? Förutsätter det demokratiska samhället en annan syn på människovärdet än en diktaturstat? Utgå från frågorna och skriv ett debattinlägg i en ungdomstidning.

Rubrik: Människans värde

 

 

Källa:

Alla Tiders Klassiker: Lärarböcker, Lärobok 6. ISBN 91-27-55171-7

Copyright © Hans-Eric Ekengren, Brita Lorentzson-Ekengren och Bokförlaget Natur och Kultur 1995