Nobelpriskampen
Fängslad

Arbetsmaterial för lärare

Samtalsfrågor - En dag i Ivan Denisovitjs liv

1. Vad får vi veta om livet i ett ryskt fångläger vid den här tiden? Ge några exempel!

2. Beskriv miljön i fånglägret. Belys med exempel som stöder din uppfattning.

3. Varför hotas Sjuchov av straffcell?

4. Hurdant är förhållandet mellan fångarna och mellan fångarna och deras vakter? Ge några exempel som stöder din uppfattning.

5. Vad skulle du kalla fångarnas sätt att vara mot varandra? Varför?

6. Berätta om episoden med Sjuchovs skor.

7. Berätta om Sjuchovs besök på sjukstugan i början av boken.

8. Vilka arbetsuppgifter ska fångarna utföra?

9. Vad får vi veta om Sjuchovs civila liv?

10. Varför kallas Fetiukov för "schakalen"?

11. Vad gör starkast intryck på dig då du tänker på lägerfångarnas situation? Varför?

12. Vilken var avsikten med de olika lägerbrigaderna? Vad skulle de ytterst vara bra för?

13. "Ytligt sett bestod brigaden av exakt samma svarta rockar med likadana nummerlappar, men ändå var de olika - på skilda nivåer." Vad tror du att Solsjenitsyn menar?

14. "Man kan fråga sig hur det var möjligt att få fångarna att arbeta som mulåsnor i tio år i läger. Varför sa de inte: 'jag vägrar, punkt och slut'." Vad tror du är orsaken?

15. Vilka glädjeämnen försöker Sjuchov och hans medfångar få ut av lägervistelsen?

16. Berätta om brigadchefen Andrej Prokofjevitj Tiurin. Vad har han varit med om?

17. "De var som en familj. Och en familj var just vad brigaden var." Hur tolkar du det här citatet?

18. Hur försöker fångarna skaffa sig en extra ranson mat, en cigarrettfimp etc? Ge några exempel!

19. Hurdan är Aljosjka? Vad får du för intryck av honom? Vad betyder religionen för Aljosjka? Ge några exempel!

20. Berätta om någonting under Sjuchovs dag som gjort speciellt intryck på dig

21. Sjuchov anser att han haft en bra dag i lägret och kan somna "förnöjd" när kvällen kommer. Varför hade dagen varit bra?

22. Beskriv språket mellan fångarna och vakterna. Ge några exempel!

23. Är det någon skillnad på att sitta i fängelse för sina politiska eller religiösa åsikter och för ett brott?

24. Försök beskriva Solsjenitsyns språk. Hur berättar han? Ge några exempel?

25. Här och var i berättelsen ger Solsjenitsyn korta beskrivningar av naturen: han talar t ex om solen, snön, månen. Hur uppfattar du dessa naturbeskrivningar? Vilken effekt får de i berättelsen?

26. På vilket sätt angår den här boken också dagens människor?

27. En berättelse har alltid ett visst tempo, ett särskilt "flyt". Hur skulle du beskriva tempot, "flytet", i den här boken? Varför tror du Solsjenitsyn valde detta tempo? Vad vinner han med det?

 

Källa:

Alla Tiders Klassiker: Lärarböcker, Lärobok 6. ISBN 91-27-55171-7

Copyright © Hans-Eric Ekengren, Brita Lorentzson-Ekengren och Bokförlaget Natur och Kultur 1995