Nobelpriskampen
Fängslad

Arbetsmaterial för lärare

 

Länkarna här nedanför leder till olika dokument med tips om hur man kan arbeta med boken En dag i Ivan Denisovitjs liv i klassrummet.

Alexander Solsjenitsyn »

Nio sidor som ger en glimt av författarpersonligheten Alexander Solsjenitsyn.

Samtalsfrågor - En dag i Ivan Denisovitjs liv »

27 samtalsfrågor om boken.

Skrivuppgifter - En dag i Ivan Denisovitjs liv »

Sju förslag på skrivuppgifter.

Läs vidare! »

Tips på vidareläsning av Alexander Solsjenitsyns verk.

Gruppuppgifter »

18 förslag till olika teman att arbeta vidare runt.

Tema - Politiska romaner »

Alexander Solsjenitsyn upphör aldrig att i sitt författarskap kritisera och angripa despoternas galenskap. I hans politiska romaner blottläggs stalinismens våldsfixerade regim. Genom sitt omfattande författarskap är den ryske exilförfattaren ett språkrör för alla dem som hatar våldet men älskar freden.