Nobelpriskampen
Fängslad Tävla i Nobelpriskampen

Får man fängsla folk hur som helst?

Nej, som tur är finns speciella lagar som rör mänskliga rättigheter - t ex FN:s (Förenta Nationernas) allmänna deklaration om de mänskliga rättigheterna. De mänskliga rättigheterna utgör en begränsning av statens makt över individen och gäller över hela världen, oavsett land, kultur eller specifik situation. Dessutom finns de så kallade Genèvekonventionerna som reglerar hur man får bete sig när det är krig.

Här nedanför finner du två kunskapsspel. "FÄNGSLAD! En dag i Ivan Denisovitjs liv" är en frågesport om innehållet i boken En dag i Ivan Denisovitjs liv. I kunskapsspelet "PRISONERS OF WAR" kan du pröva om du kan vara chef i ett krigsfångeläger utan att bryta mot de mänskliga rättigheterna!